22.8.2011

KHO: "Pastafarismi" ei rekisteröidyksi uskonnoksi

Korkein hallinto-oikeus on 6.7. päättänyt, että "Pastafaristinen kirkko" ei pääse rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Yhdyskuntajärjestyksen mukaan "Pastafarismi on usko ja oppi, että Lentävä Spagettihirviö (eli FSM) on yksi ja ainutkertainen, ikuisen täydellinen hiilihydraattijumala, joka on luonut maailmankaikkeuden ja vaikuttaa sen asioihin nuudelimaisilla ulokkeillaan. - -" WWW-sivu vakuuttaa "Katsoaksemme uskontomme ei objektiivisesti tarkastellen oleellisesti eroa muista rekisteröidyistä uskonnoista - - Vaikka usein toisin luullaankin, tämän hankkeen tarkoituksena EI OLE kritisoida Suomen voimassa olevaa uskontojen asemaa määrittelevää lainsäädäntöä tai uskonnollisuuden suosimista sekularismin kustannuksella absurdilla demonstraatiolla. Olemme liikkeellä aidon uskonnollisen vakaumuksemme saattamina."

KHO hylkäsi valituksen lyhyesti vakiofraasilla "- - otetaan huomioon - - hallinto-oikeuden päätöksen perustelut - - ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita."

Hallinto-oikeuden perustelut, joita KHO ei kumonnut, kertovat mm.

- - yhdyskuntajärjestyksessä kuvatut yhdyskunnan toiminnan perusteet eivät ole uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yhdyskunnassa pyhinä pidettyjä ja vakiintuneita, ja että yhdyskuntajärjestyksessä kuvattuja toimintamuotoja ei ole pidettävä sanotussa momentissa tarkoitettuina uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvana toimintana, vaan luonteeltaan muunlaisena toimintana. - -

Taustaa

Kyseessä on ilmeisesti kolmas kerta, jolloin hakemus rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin hylätään. Aiemmat kaksi ovat olleet scientologia ja wiccalaisuus.

Uskontokunnilla on joitakin etuja muihin yhdistyksiin nähden. Uskontokunta saa hakea vihkimisoikeutta ja on vapautettu kiinteistön varainsiirtoverosta. Pienuskonnoille myönnetään myös jonkin verran valtion tukea. Mm. vapaa-ajattelijat ovat kritisoineet näitä etuja vakavammassa mielessä.

Syvällisemmin kyse on uskonnon määrittelystä ja siitä, voiko valtio erotella uskonnot muista katsomuksista. Uskonnonvapaus sinällään ei tällaista erottelua lain tasolla vaadi, vaan sama yhdistyslaki voisi kattaa myös uskonnolliset yhteisöt.

Ks. myös kirkon blogi, joka kertoo rekisteröinnin aiemmat vaiheet.