25.7.2011

Artikkeli jumalanpilkkalaista ja sananvapaudesta

Edilex-verkkojulkaisussa on ilmestynyt Anna Saarelan artikkeli Uskonnollisten loukkausten kriminalisointi erityisesti sananvapauden näkökulmasta. (PDF-muoto)

Lopputulemanaan Saarela ehdottaa jumalanpilkkalain kumoamista:

Uskonnonvapaus ei sitä vastoin edellytä yhteiskunnallisen keskustelun kahlitsemista ihmisten uskonnollisten tunteiden suojaamiseksi. - - Uskontojen edustajien on muiden ryhmien tapaan hyväksyttävä uskomuksiinsa kohdistuva kritiikki, eikä tämä velvollisuus vaikuta heidän uskonnonvapautensa toteutumiseen.

- -

- - jumalanpilkka- ja muut uskonnollisia loukkauksia koskevat kriminalisoinnit tulisi kumota, ja uskonnollisia ryhmiä ja yksilöitä tulisi suojata viharikoksia ja syrjintää koskevalla lainsäädännöllä.

Näkemys pohjautuu viime kädessä siihen, että uskonnollinen mielipide rinnastuu esimerkiksi poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen. Erityislakeja muiden mielipiteiden pilkkaa tai pilkaksi koettua kritiikkiä vastaan ei Suomessa ole.

Kirjoittaja viittaa artikkelissa myös katsomusten tasa-arvoon. Tässä hän ottaa esille erityisesti sen, että lakitekstin mukaan "Jumalan" (isolla alkukirjaimella) pilkkaaminen on laitonta aina, "muun pyhän" vain loukkaamistarkoituksessa:

Ateistien tai muiden ei-uskovien huomioiminen ei ole periaatteellisesti mahdollista, koska ei ole olemassa pyhää hahmoa tai symbolia, johon pilkka voitaisiin kohdistaa. Katsomusten välisen tasa-arvon näkökulmasta olisi myös mielenkiintoista tietää, miten eri uskontokuntien pyhänä pitämien asioiden kirjoa voidaan suojata tasapuolisesti. Millaisia olisivat syytteet esimerkiksi buddhalaisten pyhänä pitämien asioiden herjaamisesta?

- -

Jumalanpilkka poikkeaa muiden pyhänä pidettyjen asioiden suojasta siten, ettei teolta edellytetä erityistä loukkaamistarkoitusta. - - Tämä on ongelmallista uskonnonvapauteen sisältyvän tasa-arvoisen kohtelun ja valtion neutraalin suhtautumisen periaatteen kannalta.

Uutislista

Email: