18.1.2012

Apulaisoikeuskansleri: Julkisen toiminnan oltava puolueetonta

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on ottanut kantaa käräjäoikeuden järjestämiin hartaustilaisuuksiin. Puumalaisen mukaan käytännöstä on syytä luopua:

Puumalaisen mukaan oikeuslaitoksessa järjestettävät, tuomioistuimen itse järjestämät ja koolle kutsumat uskonnolliset tilaisuudet ovat ongelmallisia julkisen vallan puolueettomuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden näkökulmasta. Näin on etenkin silloin, kun uskonnollisia tilaisuuksia on järjestetty valtion tiloissa virka-aikana. - - Julkiselle vallalle kuuluvasta turvaamisvelvoitteesta ei apulaisoikeuskansleri Puumalaisen mukaan voi tinkiä esimerkiksi perinnesyihin nojaten.

Käräjäoikeuden mukaan vuoden 2009 hartaustilaisuus on jäänyt lajissaan viimeiseksi. Oikeusasiamiehen päätöksellä on kuitenkin merkitystä laajemmin, sillä ennakkopäätöksenä se sopii sovellettavaksi muissakin julkisen vallan toimissa.

Kantelun asiasta oli tehnyt Seinäjoen vapaa-ajattelijat ry.

Lue myös tiedote kokonaisuudessaan sekä koko ratkaisu.