29.12.2013

Pienuskonnoille 150,000 euroa rakennusten korjauksiin

Valtiovarainvaliokunnan esityksen mukaisesti Eduskunta päätti myöntää 150 tuhatta euroa pienuskontojen kirkkorakennusten korjaukseen vuoden 2014 talousarviossa. Valiokunta perustelee seuraavasti:

Monet historiallisesti arvokkaat ja toiminnallisesti tärkeät rakennukset ovat huonokuntoisia, mutta korjausten tekeminen voi olla omistajalle merkittävä taloudellinen haaste. Tämä koskee myös ilman verotusoikeutta toimivien uskonnollisten yhdyskuntien tiloja, joista aiheutuu kuitenkin menoja, kuten kiinteistöverot - -

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille ja niiden paikallisyhteisöille myönnettäviin rakentamisavustuksiin.

Hallituksen esityksen mukaisesti talousarvioon jäi pienuskontojen muuksi tueksi 200,000 euroa. Selvästi suurempia ovat Ortodoksisen kirkon avustus 2,330,000 euroa ja Merimieskirkon 618,000 euroa.