Lukioiden katsomusopetus vähenee

Uusin päivitys 13.11.2014: Hallitus esittää vain yhden tunnin vähennystä.

17.12.2013: Työryhmä esitti vähennystä

Lukioiden tulevaa tuntijakoa selvittänyt työryhmä ehdottaa vain yhtä pakollista kurssia uskonnosta tai elämänkatsomustiedosta.

Opiskelijan tulisi opiskella humanistis-yhteiskunnallisia ja katsomuksellisia opintoja vähintään yhteensä 10 kurssia. Opintoihin sisältyisi pakollisena yhden kurssin laajuinen kaikille yhteinen opintokokonaisuus sekä yksi kurssi uskontoa/elämänkatsomustietoa.

Mainittu yhteinen opintokokonaisuus olisi humanististen alojen tutkimuksen yleisiä periaatteita.

Työryhmä esittää kolmea eri mallia. Kaikissa malleissa katsomusaineita on yksi pakollinen kurssi. Vapaaehtoisia kursseja on kahdessa mallissa kolme, yhdessä mallissa kaksi.

Ehdotettu muutos on merkittävä. Tällä hetkellä pakollisia kursseja on kolme, vapaaehtoisia kaksi. Toisaalta ilmeisesti kompromissina supistukseen katsomusaine jää opintokokonaisuuden ainoaksi pakolliseksi aineeksi. Historian, yhteiskuntaopin, psykologian ja filosofian kursseista mikään ei ole pakollinen.

Mietintöön liittyy yksi aihetta sivuava lausuma:

- - kahden aineen kohdalla lukiolaki asettaa ne perusteettomasti muita suojatumpaan asemaan. Toinen on uskonto - -

Oppiaineena uskonto-nimike on kuitenkin jäänne ajasta, jolloin kirkon instituutiolla oli yhteiskunnallista valtaa ja kirkon vallan yhteys maalliseen valtaan oli hallitsijoiden kannalta perusteltu hallinnan keino. Siksi uskonnon kautta yksi yhteiskunnallinen järjestö on saanut oikeuden selostaa normatiivisia uskomuksiaan. Koska uskonnon käsitteen kautta avautuu myös muiden kuin luterilaisen tai ortodoksisen kirkon edustajilla periaatteellinen oikeus selostaa omia uskojaan, avataan lisämahdollisuus julistavaan toimintaan koulun sisällä. Lakiteksti ei salli myöskään uskontotieteen opettamista uskonnon sijaan. Uskontotiede olisi vakiintunut yliopistollinen tutkimus- ja opetusala.

Katso myös mietintö kokonaisuudessaan.

13.11.2014: Hallitus esittää vain yhden tunnin vähennystä.

Työryhmän ensisijaisesta esityksestä poiketen hallitus esittää lukion tuntijaon säilyvän suunnilleen nykyisellään. Uskontojen ja elämänkatsomustiedon osalta pakollisia kursseja on jatkossa kaksi, kun niitä nykyään on kolme. Toisaalta koko maassa tarjottavien vapaaehtoisten lisäkurssien määrä nousee kahdesta neljään. Näin siis enimmillään katsomusaineita voi opiskella yhden kurssin nykyistä enemmän.

Ks. myös opetusministeriö tiedote.