2.12.2013

SDP:n selvitys kirkon ja valtion suhteesta valmis

SDP:n kesän 2012 puoluekokouksessa päätetty selvitys kirkon ja valtion suhteesta on julkaistu. Lue selvitys.

Selvityksen taustalla oli aloite, jolla SDP olisi ottanut selvän kirkon ja valtion eroa tukevan periaatekannan. Aloitetta ei hyväksytty, mutta selvitys päätettiin tehdä. Selvitys sisältää koosteen SDP:n uskontoon liittyvistä puoluekokouspäätöksistä. Olennaisia virheitä selvityksessä ei ole. (Vähäinen virhe on, alle 12-vuotiaan uskonnollinen asema ei suoraan uskonnonvapauslain nojalla ole enää kiinnitetty vanhempien uskonnolliseen asemaan.)

Kirkon ja valtion eroa koskevia aloitteita on tehty säännöllisesti lähes jokaiseen puoluekokoukseen. Ne ovat vuoroin saaneet kannatusta ja vuoroin eivät. Puolueen yleisessä politiikassa kirkko ja valtio kysymys ei ole viime vuosina millään tavoin merkittävästi esillä - -

Tehty selvitys ei sisällä ehdotuksia toimenpiteiksi. Puoluevaltuuston esityslistan mukaan tarkoitus on ollut ainoastaan merkitä raportti tiedoksi.