11.11.2013

Vapaa-ajattelijat kantelivat päivähoidon uskontokasvatuksesta

Helsingin vapaa-ajattelijat pyytävät oikeusasiamiehen kantaa päiväkotien uskontokasvatuksesta. Kantelun mukaan päiväkotien uskontokasvatus on muita kuin evankelis-luterilaisia syrjivää ja vanhempia painostetaan:

Käsityksemme mukaan Helsingin päiväkodeissa on tavallista, että ainakin yli 3-vuotiaat lapset viedään pari kertaa vuodessa kirkkoon - -

- - Muut kuin kristityt tuntevat itsensä vähempiarvoisiksi, koska heille ei järjestetä samantasoista ohjelmaa kuin enemmistölle. Kirkkoon lähtevät lapset pääsevät retkelle, ja heille annetaan usein kirkossa makeisia. Uskonnollisen nukketeatteriesityksen vaihtoehdoksi ei yleensä järjestetä erityistä ohjelmaa. Muita uskontoja ja vakaumuksia kuin luterilaisuutta ei esitellä tasapuolisesti.

Vanhempien uskonnotonta vakaumusta ja oikeutta kasvattaa lapsensa sen mukaisesti usein väheksytään päiväkodeissa: vanhempia pyydetään jäämään kotiin lapsen kanssa uskonnollisen ohjelman ajaksi, ja jos tämä ei käy, annetaan ymmärtää vanhempien olevan rasittavia. - -

Kantelukirjoituksessa pyydetään kantaa myös päivähoitoa koskeviin Stakesin ohjeisiin ja Helsingin kaupungin sisäisiin ohjeisiin.

Lue myös kantelu kokonaisuudessaan (PDF).