Uusin päivitys 30.10.2014: Hallinto-oikeus äänesti: osoite kuuluu vapaa-ajattelijoille

Kiista osoitteesta vapaa-ajattelija.fi

11.7.2013: Viestintävirasto antoi osoitteen seurakunnalle

Viestintävirasto sallii Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän käyttää verkkotunnusta vapaa-ajattelija.fi. Asiasta valitti Vapaa-ajattelijain liitto, jonka oma tunnus on vapaa-ajattelijat.fi. Seurakuntayhtymä perusteli asiaa mm.

Vapaa-ajattelu on aatteena Vapaa-ajattelijain Yhdistystä huomattavasti vanhempi. Tausta-ajatuksena tulevalle kampanjalle ja vapaa-ajattelija.fi -verkkotunnukselle on se, että myös kristitty voi olla vapaa-ajattelija. - -

Vapaan ajattelun näkökulma on laajasti esillä myös Raamatussa. Esimerkiksi Paavalin ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä - -

Vapaa-ajattelijat huomauttavat julkaisevansa lehteä nimeltä Vapaa Ajattelija ja kritisoivat seurakuntayhtymän tulkintaa kristityistä vapaa-ajattelijoina:

- - Epäilemättä evankelis-luterilainen seurakunta katsoo myös odottavansa Jeesuksen paluuta (lat. 'adventus') ja olevansa oikein ylistävä eli 'ortodoksinen'. Tästä huolimatta se tuskin saisi varattua tunnuksia adventtikirkko.fi tai ortodoksinenkirkko.fi.

- -

- - Nimi 'vapaa-ajattelu' on aina merkinnyt uskontokriittistä ajattelua ja se on eri käännöksinä kansainvälisesti tunnettu. - -

Verkkotunnuslain mukaan verkkotunnus peruutetaan, jos se vastaa täysin suojattua nimeä, tai se pohjautuu suojattuun nimeen ja lisäksi on hankittu harhauttamis- tai hyötymistarkoituksessa.

Viestintävirasto toteaa ensin, että vapaa-ajattelija.fi eroaa nimestä Vapaa-ajattelijain liitto, eikä Vapaa Ajattelija -lehti ole riittävän tunnettu ollakseen suojattu nimi. Tämän jälkeen ratkaisussa todetaan

- - Viestintävirasto pitää verkkotunnuksen haltijan selvitystä uskottavana eikä ole saanut verkkotunnuksen rekisteröijän tarkoituksesta sellaista käsitystä, että tavoitteena olisi ollut hyötyä toisen suojatun nimen maineesta tai tunnettavuudesta. - -

Ratkaisun perusteella kilpaileva aate voi varata vastakkaista kantaa kuvaavan verkkotunnuksen. Esimerkiksi Ford-autojen valmistaja sen sijaan ei voi varata opel-auto.fi -verkkotunnusta. Tämän estävä laki sopimattomasta menettelystä elinkeinoelämässä ei kuitenkaan koske aatteiden kamppailua. Toisaalta verkkotunnuslaki ei rajaa toisen nimen maineesta hyötymistä vain rahalliseen hyötyyn. Lienee selvää, että seurakuntayhtymä hyödyntää kampanjassaan vapaa-ajattelijoiden hankkimaa julkisuutta.

Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Vapaa-ajattelijat ovat kertoneet pohtivansa valitusta.

Katso myös Vapaa-ajattelijain liiton tiedote asiasta.

30.10.2014: Hallinto-oikeus äänesti: osoite kuuluu vapaa-ajattelijoille

Hallinto-oikeus päätti äänin 2-1, ettei seurakunta saa pitää osoitetta. Perustelujen mukaan sekoitettavuus ei vielä itsessään ole peruste, mutta yhdessä muun näytön kanssa asia muuttuu selväksi:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei ole voinut olla tietämätön siitä, että haettu verkkotunnus muistuttaa Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n suojattua nimeä ja liiton käyttämää verkkotunnusta, eikä voida pitää todennäköisenä, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä olisi valinnut ja hankkinut itselleen verkkotunnuksen vapaa-ajattelija.fi sattumalta - - Kun lisäksi otetaan huomioon, että osapuolet ovat katsomuksellisesti kilpailijoina pidettäviä yhteisöjä - - hallinto-oikeus katsoo olevan painavia perusteita epäillä, että vapaa-ajattelija.fi verkkotunnuksen hankkimisen ilmeisenä tarkoituksena on ollut hyötyä Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n suojatun nimen maineesta ja tunnettavuudesta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, jolloin aatteellinen toiminta katsotaan kilpailevaksi toiminnaksi. Päätöksen perusteella esimerkiksi Suomen Keskusta ei saa varata osoitetta kokomus.fi, vaikka kilpailevan puolueen koko nimi onkin Kansallinen Kokoomus eikä pelkkä Kokoomus. Verkkotunnuslaki ei suoraan ota asiaa kantaa, vaan selvittää kilpailua kaupallisessa mielessä.

Vähemmistöön jäänyt tuomari olisi jättänyt verkkotunnuksen seurakunnalle. Hänen mukaansa pelkkä osoitteen hankkiminen ei ole vielä osoitus ilmeisestä tarkoituksesta hyötyä Vapaa-ajattelijoiden maineesta tai vahingoittaa Vapaa-ajattelijain liittoa. Näkökanta jättää auki sen, olisiko osoite voitu peruuttaa myöhemmin sen osoittaessa sisältöön joka aatteellisesti kilpailee vapaa-ajattelijoiden kanssa.

Ks. myös tuomio kokonaisuudessaan.