15.11.2022

Yhdenvertaisuus­valtuutettu: päiväkodin pääsiäistilaisuus oli uskonnonharjoitusta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi päiväkodin järjestämän pääsiäistilaisuuden olleen uskonnonharjoitusta, jolloin sille olisi pitänyt järjestää vaihtoehtoinen tilaisuus. Päiväkoti oli katsonut, että kyseessä on varhaiskasvatukseen sisältyvää katsomuskasvatusta.

Tilaisuuden toteutti seurakunta ja siinä näytellyssä Raamatun kohtauksessa muun muassa kerrottiin enkelin käskeneen kertomaan kaikille ilouutista Jeesuksen ylösnousemuksesta. Kuvauksen perusteella kyse oli selvästi uskonnollisesta tilaisuudesta. Varhaiskasvatuksen ohjeissa ei kielletä tällaisia tilaisuuksia, mutta niille on tällöin oltava vaihtoehtoinen tapahtuma; ei siis riitä tilaisuuden vapaaehtoisuus siten, että siihen osallistumattomilla lapsilla on samaan aikaan päiväkodin tavallista arkitoimintaa. Määräys on ehdoton, uskonnollista tilaisuutta ei saa olla, ellei vaihtoehtoista tilaisuutta pysty järjestämään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ratkaisi asian niin, että kunta maksaa 1500 euron korvauksen perheelle, jonka lapselle ei ollut järjestetty vanhempien toistuvista pyynnöistä huolimatta vaihtoehtoista tilaisuutta. Rahallinen tai muu selkeä korvaus on yleisesti melko uusi asia laillisuuvalvonnassa.

Asia on herättänyt julkista keskustelua. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedote julkaistiin vasta sen jälkeen, kun Helsingin sanomat uutisoi tapahtumasta. Oulun piispa Keskitalo kommentoi Maaseudun tulevaisuudessa, ja on samaa mieltä velvollisuudesta järjestää vaihtoehtotilaisuus, mutta katsoo yhdenvertaisuusvaltuutetun lähteneen edistämään uskonnottomuuden periaatetta. Lopulta yhdenvertaisuusvaltuutettu selitti päätöstä: "- - erityisesti enkelien viesti ylitti rajan. Viesti oli selkeän uskonnollinen eikä sovellu opetushallituksen ohjeistukseen, jonka mukaan lasta ei saa ohjata mihinkään katsomukseen."

Arviointia

Varhaiskasvatuslaki ei syksystä 2018 alkaen ole määrännyt uskontokasvatusta osaksi päivähoidon tehtäviä. Lain perusteella laadittujen perusteiden mukaan toisaalta "Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.", toisaalta katsomuskasvatuksessa "Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat - -" ja "varhaiskasvatuksen yhteistyötahoja ovat esimerkiksi järjestöt, katsomusyhteisöt kuten seurakunnat - -".

Ohjeet uskonnollisista tilaisuuksista ovat varsin selvät: Saa järjestää, mutta saa myös olla kokonaan järjestämättä. Ehtona on järjestää vaihtoehtoinen tilaisuus, ja kertoa sen sisällöstä etukäteen niin, että vanhemmat voivat valita kumpaan lapsi osallistuu.

Tässä ratkaisussa haettiin rajaa sille, mikä on erilaisiin katsomuksiin tutustumista ja mikä uskontoon sitouttamattomista. Keskusteluissa esiin noussut rahallinen korvaus on pikemminkin sivuseikka. Rajanveto aiheesta jatkunee edelleen; raja toisaalta tarkentuu, toisaalta säädösten muuttuessa myös liikkuu.