4.6.2024

Helsinki: Päiväkodit ja koulut päättävät itse uskonnonharjoituksesta

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat on tehnyt pääkaupunkiseudulla ehdotuksen luopua uskonnollisista tilaisuuksista päiväkodeissa ja kouluissa. Esityksessä viitataan opetushallituksen ohjeisiin, joiden mukaan uskonnonharjoitusta ei tarvitse kuulua koulupäiviin ja esitetään muutoksen mm. helpottavan toimintaa käytännössä. Esimerkiksi koululaisjumalanpalvelukset on nykyisin sallittu, mutta niille on oltava vaihtoehtoinen tilaisuus jonka järjestäminen vaatii työntekijöitä.

Helsinki vastasi esitykseen ensimmäisenä. Se ei lähde linjaamaan kysymystä koko kaupungissa, vaan jättää asian kunkin koulun tai päiväkodin omaan päätösvaltaan:

Päiväkodilla ja koululla on mahdollisuus ratkaista, etteivät he järjestä uskonnollisia tilaisuuksia toiminta-aikana. Tämän päätöksen jokainen päiväkoti ja koulu tekee oman harkintansa mukaan. Harkinnassa koulut ja päiväkodit ottavat huomioon lapsi- ja oppilasryhmät sekä henkilöstöresurssit.

Vertailuna Joensuu ja Oulu

Joensuussa kaupunki on tehnyt linjauksen kaikille päiväkodeille: "Joensuussa varhaiskasvatuksen toiminta-aikana ei järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia." Yksittäinen virsi ei kuitenkaan tee tilaisuudesta uskonnollista, eli käytännössä esimerkiksi joulujuhlassa voi edelleen olla virsi.

Oulussa linjaus on toisenlainen. Se ei suorastaan kehota päiväkoteja järjestämään pikkukirkkoja tai vastaavia, mutta mainitsee erikseen mikä on sallittua:

Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa voidaan osallistua kirkkovuoden juhliin kuten joulupolkuun ja pääsiäisvaellukseen. - - Toiminnassa tulee kuitenkin huomioida uskonnollinen suvaitsevaisuus ja moniarvoisuuden huomioiminen, joiden myötä tehtävä yhteistyö rikastuttaa kulttuuriperintökasvatusta. - -

Sen sijaan uskonnolliset tilaisuudet, kuten esim joulukirkko tai pääsiäiskirkko ovat uskonnon harjoittamista positiivisen uskonnonvapauden periaatteella ja osa muuta yhteistyötä. Ne eivät ole osa varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta. Jos uskonnollisia tilaisuuksia järjestetään, niin tilaisuuksien sisältö tulee olla yhteisesti suunniteltu, jotta voidaan suunnitella pedagogisesti vaihtoehtoinen tunnustukseton tilaisuus. Tämän jälkeen tilaisuuksista tiedotetaan ajoissa koteihin, kertomalla tasavertaisina molemmista tilaisuuksista ja niiden sisällöistä. - -

Useimmat kaupungit eivät ole tehneet yksityiskohtaisia linjauksia. Uskonnonvapauden kannalta parasta olisi jättää uskonto kotien asiaksi, ei yhdistää jumalanpalveluksia ja vastaavia kouluun ja päiväkotiin. Tämän opetushallituksen ohje vuodelta 2018 nimenomaisesti sallii mutta ei määrää. Ohje ei käytännössä muuttunut muutamaa vuotta myöhemmin päivityksessä. Mahdollinen muutos tapahtunee lähitulevaisuudessa kunta tai yksittäinen koulukin kerrallaan.