18.5.2024

Laihian päiväkoti tiedotti huonosti uskonnollisesta tilaisuudesta

Aluehallintovirasto pyytää Laihian kuntaa "kiinnittämään huomiota varhaiskasvatuslain noudattamiseen uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisessä". Käytännössä kysymys on vaihtoehtoisen ohjelman sisällön kertomisesta etukäteen.

Uskonnolliset tilaisuudet päiväkodeissa ja kouluissa ovat sallittuja mutta niitä ei ole pakko järjestää. Jos sellaisia on, tulee niille olla vaihtoehtoinen tilaisuus, ja vaihtoehtojen sisältö tulee kertoa hyvissä ajoin. Laihialla vaihtoehtotilaisuus oli järjestetty, mutta tästä tuli tieto vanhemmille vasta edellisen viikon viikkokirjeessä, eikä siinä kerrottu mikä on tilaisuuksien sisältö. Virasto kertoo tekevänsä kunnille ohjauskirjeen, ja muistuttaa:

Aluehallintovirasto painottaa, että päiväkodin henkilöstön on tiedotettava koteja jokaisesta uskonnollisesta tilaisuudesta sekä vaihtoehtoisesta toiminnasta hyvissä ajoin. Huoltajien tulee olla tietoisia tilaisuuksien sisällöistä, ja heillä tulee olla mahdollisuus valita lapselleen uskonnollinen tai uskonnoton tilaisuus.

Samassa yhteydessä kunnan sivistystoimenjohtajalle annettiin huomautus. Hän rikkoi hyvää hallintotapaa moittimalla kantelua julkisesti paikallislehden artikkelissa.

Katso myös AVI:n tiedote.