31.3.2024

Lukiolaisten liitto ehdottaa yhteistä katsomusainetta

Lukiolaisten liitto on tehnyt kannanoton yhteisen katsomusaineen puolesta. Se muistuttaa nykyisestä epäsymmetrisestä laista:

Jos opiskelija kuuluu enemmistön uskontoon eli käytännössä evankelisluterilaiseen kirkkoon, hänen on pakko osallistua sen uskonnon opetukseen. Uskontokuntaan kuulumaton nuori sen sijaan voi tehdä valinnan elämänkatsomustiedon tai uskonnonopetuksen välillä. Tilanteesta tekee erityisen epäreilua se, että alle 18-vuotias ei voi erota uskonnollisesta yhdyskunnasta ilman vanhempiensa kirjallista lupaa. Samalla toisilla opiskelijoilla on mahdollisuus jättää katsomusaineiden tärkeät sisällöt (mm. moraalikasvatus ja uskontojen välinen vuorovaikutus) kokonaan opiskelematta, jos koulutuksen järjestäjä ei tarjoa oman uskontokunnan opetusta.

Lisäksi liitto muistuttaa vähemmistöuskontojen opettajien olevan usein epäpäteviä.

Ratkaisuksi Lukiolaisten liitto ehdottaa yhteistä katsomusainetta. Sen mukaan muutos parantaisi opetuksen laatua keskittämällä resurssit yhteen aineeseen, ja edistäisi kulttuurista moninaisuutta ja keskinäistä ymmärrystä.

Uuden oppiaineen sisällöstä liiton tavoiteohjelma kertoo "tarkastelee uskontoja ja maailmankatsomuksia tasapuolisesti ilmiöiden pohjalta" ja käyttää sanaa 'katsomusoppi'. Esityksiä katsomusaineiden yhdistämisestä on tehty usein, mutta sisällöstä ei yleensä tällöin mainita mitään. Vasemmistoliitto poikkeuksena ehdottaa oppiaineen rakentuvan "elämänkatsomustiedon pohjalle".

Erikseen kysyttäessä Lukiolaisten liitto kertoi kannattavansa kaikille mahdollisuutta valita elämänkatsomustieto, jos nykyinen jako uskontoihin ja et-opetukseen säilyy. Teknisesti tämä muutos olisi helppo eikä vaatisi opetussuunnitelmiin muutoksia.

Toisaalta uskonnon opetukseen voidaan velvoittaa. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan uskonnonharjoitukseen vastoin tahtoaan, mutta opetusta ei katsota uskonnonharjoitukseksi; tästä on esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu vuodelta 2017, jossa tosin hallinto-oikeus toteaa ettei valvo opetuksen tosiasiallista sisältöä.

Katso myös kannanotto kokonaisuudessaan.