3.6.2024

Kirjallinen kysymys uskontoasiantuntijajäsenestä hallinto-oikeuksiin

Päivi Räsänen (kd) ja Pekka Aittakumpu (kesk) jättivät oikeusministerille kirjallisen kysymyksen, jossa ehdotettiin uskontoasiantuntijajäsenen lisäämistä hallinto-oikeuksien kokoonpanoon turvapaikka-asioiden käsitelyyn. Kotimaa24-verkkolehden uutisen mukaan myös Kaisa Garedew (ps) ja Inka Hopsu (vihr) ovat kysymyksen takana.

Kysymyksen mukaan "Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus takaa kaikille ihmisille ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauden. Tämä perusoikeus sisältää oikeuden vaihtaa uskontoa tai vakaumusta. Tätä oikeutta ei yleisesti turvata mm. islaminuskoisissa valtioissa. - - Mikäli esimerkiksi muslimi kääntyy kristinuskoon, kirkkoon liittyminen voi merkitä uhkaa ja riskejä kääntyvälle. Siten kääntymyksestä voi tulla peruste myös kansainväliselle suojelulle Suomessa."

Kysymyksessä todetaan, että maahanmuuttovirastolla on uskontoasiantuntija. Hallinto-oikeuksissa sellaista ei ole, vaikka useilla muilla erityisalueilla lastensuojelusta tartuntautiasioihin erillinen asiantuntija on.

Vastauksessa oikeusministeri Leena Meri (ps) käytännössä tyrmää kysymykseen sisältyvän ehdotuksen. Vastauksen mukaan hallinto-oikeuksien tulee voida varmistaa oikeusturva myös yksinomaan lainoppineista koostuvassa kokoonpanossa. Erityisasiantuntijoita käytetään muun kuin oikeudellisen asiantuntemuksen tuomiseen, ja kaikkiaan noin 300 eri asiaryhmästä vain noin 15 käyttää asiantuntijaa.

Vastauksessa kerrotaan mm.

- - Valtaosassa hallinto-oikeuden suullisia käsittelyjä, jotka on päätetty järjestää nimenomaan kansainvälistä suojelua hakeneen uskonvakaumuksen arvioimiseksi, kuullaan todistajina kysymyksessä olevan uskonnollisen yhteisön työntekijöitä tai jäseniä taikka muita henkilöitä, joiden kertomusten esitetään tukevan valittajan omaa kertomusta. - -

Kussakin vakaumuksen tai siitä luopumisen uskottavuutta koskevassa asiassa juuri kyseisen uskonnon tai uskonsuuntauksen osalta pätevän asiantuntijan määrittäminen olisi vaikeaa. - -

- - Osapuolilla tulisi olla mahdollisuus esittää näkemyksensä asiantuntijan näkemyksen johdosta ja tehdä asiantuntijalle kysymyksiä, mikä ei toteudu, jos kysymys on ratkaisukokoonpanoon kuuluvasta asiantuntijajäsenestä.

Vastauksessa todetaan myös, että ratkaisulinjan yhdenmukaisuuden eri alueiden hallinto-oikeuksissa takaavat korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätökset.

Katso myös kysymys 189/2024 kokonaisuudessaan