Ehtoollisviini (historiaa)

Ehtoollisella käytettävä viini oli vapautettu alkoholiverosta alkuvuoteen 2018 saakka:

- - Verottomia ovat myös viinit ja välituotteet, jotka evankelisluterilainen tai ortodoksinen seurakunta taikka uskonnonvapauslain mukaisesti rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta käyttää ehtoollisviininä - -

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29.12.1994/1471, 8 §

Lainmuutoksesta päätettiin joulukuussa 2017 osana alkoholilain laajaa uudistusta.

Vapautus lisättiin lakiin eduskunnan käsittelyssä vuonna 1994, hallituksen esityksen mukaan ehtoollisviiniä olisi verotettu normaalisti. Vapautus rikkoi direktiivin 92/83/ETY määräyksiä, mutta tätä ei ilmeisesti huomattu juuri EU-jäsenyyden alla. Aihetta nosti esille Vapaa-ajattelijain liitto tiedotteellaan marraskuussa 2015 ja verovapaus poistuikin alkoholilain muuttuessa.

Verovapauden rahallinen merkitys oli valtiontalouden mittakaavassa pieni. Evankelis-luterilaisessa kirkossa ehtoolliskäyntejä oli pari miljoonaa vuodessa vuonna 2017, ja olettaen 1-2 cl annoskoko ja noin 3 euron vero litralta päädytään noin 100 000 euron suuruusluokkaan. Muiden uskontokuntien osalta todennäköisesti tarpeellinen byrokratia kustansi enemmän kuin veron määrä.

Vastaavia sääntöjä rituaalisesti käytettyjen esineiden tai aineiden verovapaudesta ei Suomen laissa muualla ole. USA:ssa on menty askel pidemmälle päihdelainsäädännössä: eräiden intiaaniheimojen uskonnolliseen riittiin kuuluva huumaavan sienen käyttö on sallittua, vaikka muutoin saman sienen hallussapito on rangaistavaa.

Seuraava hakusana: Elämänkatsomustieto


Teksti tarkistettu viimeksi 2.1.2024.
Anna palautetta