Hätäkaste

Hätäkaste on muun muassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rituaali. Se tehdään yleensä lapselle, jonka pelätään kuolevan ennen kuin pappi ehtii paikalle. Hätäkasteesta on ohjeet kirkkojärjestyksessä:

Jos pelätään lapsen kuolevan eikä pappia ole heti saatavissa toimittamaan kaste, tulee jonkun kirkon jäsenen kastaa lapsi vedellä kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Hätäkasteesta on ohjeet kirkkokäsikirjassa. Sen voi toimittaa myös muu kristitty.

Hätäkasteesta on viipymättä ilmoitettava asianomaiseen kirkkoherranvirastoon. Hätäkaste vahvistetaan kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla.

Kirkkojärjestys, 2. luvun 4 §

Vaikka kirkkojärjestys ei asiasta nimenomaisesti määrää, voidaan myös aikuinen hätäkastaa. Yleisen tulkinnan mukaan jopa ei-kristityn tekemänä hätäkaste on pätevä, jos aikomus on vilpitön.

Yleensä hätäkaste tehdään nykyään vain jos vastasyntynyt on välittömässä hengenvaarassa. Osa sairaaloista on ainakin aiemmin kysynyt lupaa hätäkasteeseen esitietolomakkeessa. Vanhemmat voivat aina halutessaan kirjoittaa hätäkasteen pyynnön tai kiellon esitietolomakkeeseen, kysyttiinpä sitä tai ei.

Seuraava hakusana: Jehovan todistajat


Teksti tarkistettu viimeksi 8.1.2022.
Anna palautetta