Kreationismi ja evoluutio

Kreationismilla tarkoitetaan yleensä käsityksiä, joiden mukaan evoluutioteoria on merkittävästi virheellinen. Näkemys esimerkiksi maapallon iästä vaihtelee kreationistien kesken, mutta nämä erot eivät ole tämän tekstin kannalta merkittäviä.

Kreationismia kannattavat Suomessa esimerkiksi Adventtikirkko ja Suomen tunnustuksellinen luterilainen kirkko. Evankelis-luterilainen kirkko ei katso evoluutioteorian olevan ristiriidassa oppinsa kanssa.

Kiistaa on käyty siitä, miten evoluutio tulisi opettaa peruskoulussa ja lukiossa. Tämän sivuston vaalikoneeseen 2011 vastanneista ehdokkaista 20 % halusi evoluution rinnalla opetettavan kreationismia. Vaalikoneen käyttäjistä samalla kannalla oli 13 %.

Eduskunnassa asiaa käsiteltiin viimeksi keväällä 2013 Mika Niikon (PS) kirjallisen kysymyksen pohjalta. Opetusministeri tyrmäsi ehdotuksen vaihtoehtoisten maailmansyntyteorioiden opetuksesta:

Eri uskontojen luomiskertomukset elämän synnystä eivät ole tieteellisessä mielessä teorioita, eikä niitä siten voida esittää myöskään vaihtoehtoisina teorioina elämän synnystä tai kehittymisestä.

- -

Uskonnon opetuksessa maailman syntyä tarkastellaan ihmisestä ja hänen toiminnastaan lähtien, ei luonnontieteellisenä ilmiönä. Perusopetuksen ylemmillä vuosiluokilla vaihtoehtoiset käsitykset maailman synnystä tulevat esiin keskusteluissa, ei edellä todetun mukaisesti tavoitteissa tai sisällöissä. Käsityksiä maailman synnystä esitellään sellaisina kuin ne ovat. Raamatun kertomusten kohdalla luomiskertomuksen esitellään olevan sen ajan ihmisille kirjoitettu historiallinen selitys maailman synnystä, ei kertomus tieteellisestä maailman synnystä. Uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuen perusopetuksen uskonnonopetuksessa ei ole syytä muuttaa maailman syntyä koskevaa käsittelyä.

KK 285/2013, opetusministeri Jukka Gustafssonin vastaus

Seuraava hakusana: Lakivaliokunta


Teksti tarkistettu viimeksi 11.1.2024.
Anna palautetta