Siviilipalvelus

Siviilipalveluksen taustalla on perustuslain 127 § säädös "Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla." Säädöksen konkretisoi siviilipalveluslaki:

Asevelvollinen, jonka vakaumukseen perustuvat syyt estävät häntä suorittamasta asevelvollisuuslaissa (1438/2007) säädettyä palvelusta, vapautetaan sen suorittamisesta ja määrätään suorittamaan siviilipalvelusta - -

Siviilipalveluslaki 1446/2007, 1 §

Siviilipalvelushakemukseen tulee liittää "vakuutus vakaumukseen perustuvista syistä". Käytännössä siviilipalvelukseen pääsee kuka tahansa uskonnostaan tai uskonnottomuudestaan riippumatta. Siviilipalvelukseen pääsy ei enää ole ainakaan vakaumusten tasa-arvon suhteen ongelma.

Siviilipalvelus syntyi alkuaan 1931. 1950-luvulla säädetyssä laissa aseettomasta ja siviilipalveluksesta syyt saivat olla "uskonnolliset tai siveelliset", 1970 voimaantulleessa laissa luki "uskonnolliset tai eettiset". Vuoteen 1987 vakaumuksen vahvuutta tutki vielä erillinen tutkijalautakunta. Vuonna 2008 lopetettiin vakaumusten jako uskonnollisiin ja eettisiin.

Vuoden 2007 loppuun siviilipalveluslaki jakoi siviilipalveluspaikat neljään osaan: valtion laitokset, kunnalliset laitokset, valtionkirkkojen seurakunnat, ja neljäntenä hakemuksesta hyväksytty yhdistys, uskontokunta tai säätiö. Vuoden 2008 alusta voimaan tullut laki muutti luetteloa siten, että kaikki uskontokunnat, mukaanlukien valtionkirkot, luetellaan yhdessä kohdassa. Myös evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat hakeutuvat erikseen siviilipalveluspaikoiksi. Lakimuutosta edeltänyt hallituksen esitys 140/2007 perusteli tätä siten, että laki "yhdenvertaistaa uskonnollisten yhdyskuntien ja seurakuntien keskinäinen asema siten, että evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat eivät olisi enää hakijoina etuoikeutetussa lainsäädännöllisessä asemassa muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin verrattuna."

Lisätietoa antavat mm. Siviilipalveluskeskus ja Aseistakieltäytyjäliitto.

Seuraava hakusana: Siviilirekisteri


Teksti tarkistettu viimeksi 20.1.2022.
Anna palautetta