Uskontojen historia ja siveysoppi (historiaa)

"Uskontojen historia ja siveysoppi", aiemmin "uskonnonhistoria ja siveysoppi" oli 1923-1985 uskontokuntiin kuulumattomille suunnattu uskontoa korvaava oppiaine. Sen korvasi nykyäänkin opetettava elämänkatsomustieto.

Kansakoulussa annetaan ukonnonopetusta sen uskontokunnan tunnustuksen mukaan, johon oppilaiden enemmistö kuuluu.

Milloin kansakoulun yleisestä uskonnonopetuksesta on vapautettu vähintään kahdeksan samaan tunnustukseen kuuluvaa oppilasta ja heidän huoltajansa vaativat heille tämän tunnustuksen mukaista uskonnonopetusta, on sitä koulussa annettava.

Viidelle tai sitä useammalle oppilaalle, jotka on vapautettu kaikesta koulussa annettavasta uskonnonopetuksesta ja jotka eivät voi näyttää saavansa vastaavanlaista opetusta koulun ulkopuolellakaan, on uskonnon sijasta opetettava uskontojen historiaa ja siveysoppia.

Kansakoululaki 247/1957

Lisätietoa: ET:n opetuksen historia.

Seuraava hakusana: Uskontorikokset


Teksti tarkistettu viimeksi 9.1.2022.
Anna palautetta