Yleisradio

Mahdollisesti muuttuva tieto, ks. parlamentaarinen työryhmä jolla määräaika keväällä 2024.

Yleisradion toiminnasta säädetään laissa. Lain mukaan Yleisradion tehtäviin kuuluu mm. hartausohjelmien lähettäminen:

Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti: - - tarjota hartausohjelmia

Laki Yleisradio Oy:stä (22.12.1993/1380), 7 §

Lakiteksti mainitsee vain "hartausohjelmat" kertomatta minkä uskonnon hartauksista on kyse. Käytännön ohjeena on Hartausohjelmien valvontaelimen ohjesääntö, jonka allekirjoittajina on pelkästään yleisen tulkinnan mukaan kristillisenä pidettäviä uskonnollisia ryhmiä (valtionkirkot, adventistit, baptistit, helluntailiike, metodistit, pelastusarmeija ja vapaakirkko). Mm. Jehovan todistajat ja mormonit eivät kuulu tähän ryhmään, eikä esimerkiksi niiden oppien mukaisia jumalanpalveluksia koskaan lähetetä. (Uskonnonvapaus.fi ei ota kantaa siihen, mikä on oikea kristinusko. Yleinen tulkinta edellä viittaa esim. luterilaisen uskonnon oppikirjoissa esitettyyn jakoon.)

Radiojumalanpalveluksia lähetetään joka sunnuntai sekä kirkollisina juhlapyhinä. Television puolella jumalanpalveluksia on harvemmin kuin kerran viikossa. Pääosin ohjelmat ovat evankelis-luterilaisia, esimerkiksi vuonna 2021 lähetetyistä jumalanpalveluksista 5 oli ortodoksien, 5 vapaiden suuntien ja 1 katolisten.

Erilaisia muita hartausohjelmia on satoja vuodessa. Vuonna 2018 Yle lähetti hartausohjelmia suomenkielisessä radiossa uusintoineen yhteensä 458 tuntia ja televisiossa 76 tuntia. Ruotsiksi vastaavat luvut olivat 146 ja 16½ tuntia. Määrä kasvoi hieman 2010-luvun lopulla.

Rahoitus ja uskontokuntien YLE-vero

Yleisradion toiminta rahoitetaan yleisradioverolla, jota kannetaan sekä yksityishenkilöiltä että yhteisöiltä.

Yhteisöjen osalta valtionkirkot ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat on vapautettu verosta. Muut yhdistykset maksavat veroa, jos veron muut edellytykset täyttyvät. Käytännössä tällä on merkitystä lähinnä valtionkirkkojen seurakuntien osalta, koska veroa maksetaan vain verotettavan tulon ollessa vähintään 50 tuhatta euroa.

Periaatteellisesti on tietenkin väärin vapauttaa uskontokunnat verosta, jota muilta yhdistyksiltä peritään.

Seuraava hakusana: Ympäristövaliokunta


Teksti tarkistettu viimeksi 12.1.2024.
Anna palautetta