Vaalikone eduskuntavaaleihin 2007

Valitut kansanedustajat, lista ja vastausten jakauma.

Miten tämän vaalikoneen käyttäjät vastasivat.

Kysymysten taustaa

Yhteenvedot:
- Kaikki ehdokkaat
  - Painotettuna
- Puolueittain
- Vaalipiireittäin
- Kysymyksittäin
- Valituiksi tulleet

Ehdokkaat
- Puolueittain
- Vaalipiireittäin
- Aakkosittain

Tehohaku

Raakadata

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa? (Selitys)
 
 
 

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen? (Selitys)
 
 
 
 
 
 

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa? (Selitys)
 
 
 
 

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia? (Selitys)
 
 
 

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia? (Selitys)
 
 
 
 

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin? (Selitys)
 
 
 

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen? (Selitys)
 
 
 
 

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin? (Selitys)
 
 
 
 
 

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin? (Selitys)
 
 
 
 

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille? (Selitys)
 
 
 

Puolue:

Vaalipiiri:

Näytä parasta ehdokasta.