Kaikkien ehdokkaiden vastausjakauma: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2007

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

313 (48%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
315 (48%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
27 (4%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

48 (7%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
84 (13%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
183 (28%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
23 (4%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
251 (38%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
66 (10%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

103 (16%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
179 (27%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
358 (55%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
15 (2%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

347 (53%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
86 (13%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
222 (34%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

309 (47%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
230 (35%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
20 (3%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
96 (15%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

350 (53%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
287 (44%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
18 (3%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

244 (37%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
47 (7%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
331 (51%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
33 (5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

45 (7%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
32 (5%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
352 (54%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
147 (22%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
79 (12%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

250 (38%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
146 (22%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
228 (35%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
31 (5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

125 (19%) Kyllä
395 (60%) Ei
135 (21%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.