Tulos paikkamäärittäin painotettuna: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2007

Nämä jakaumat on laskettu painottamalla kunkin puolueen vastaukset edustajapaikkojen määrillä ja olettamalla, että kunkin puolueen sisällä jakauma olisi sama kuin tähän vaalikoneeseen vastanneiden puolueen ehdokkaiden.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

140 Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
51 Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
9 En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

13 Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
31 Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
20 Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
4 Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
117 Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
15 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

24 Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
22 Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
151 Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
3 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

106 Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
30 Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
64 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

88 Ympärileikkaus tulee kieltää.
74 Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
7 Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
31 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

132 Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
65 Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
3 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

54 Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
3 Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
137 Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
6 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

8 Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
12 Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
139 Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
16 Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
25 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

79 YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
24 Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
88 Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
9 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

36 Kyllä
129 Ei
35 En vastaa / Ei mikään edellisistä.