Vaalipiirikohtaiset jakaumat: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2007

Etelä-Savo
Helsinki
Häme
Keski-Suomi
Kymi
Lappi
Oulu
Pirkanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Vaasa
Varsinais-Suomi

Etelä-Savo

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

8(57%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
5(36%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
1(7%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

2(14%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
2(14%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
3(21%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
0(0%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
4(29%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
3(21%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

3(21%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
2(14%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
9(64%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

5(36%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
1(7%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
8(57%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

7(50%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
2(14%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
1(7%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
4(29%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

10(71%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
4(29%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

6(43%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
0(0%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
8(57%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

1(7%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
0(0%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
9(64%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
3(21%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
1(7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

4(29%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
3(21%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
6(43%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
1(7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

2(14%) Kyllä
5(36%) Ei
7(50%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Helsinki

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

39(35%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
68(61%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
4(4%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

9(8%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
13(12%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
38(34%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
7(6%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
30(27%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
14(13%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

23(21%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
38(34%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
49(44%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
1(1%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

75(68%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
7(6%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
29(26%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

46(41%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
44(40%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
1(1%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
20(18%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

45(41%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
61(55%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
5(5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

43(39%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
10(9%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
46(41%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
12(11%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

12(11%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
5(5%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
44(40%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
28(25%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
22(20%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

41(37%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
29(26%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
31(28%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
10(9%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

26(23%) Kyllä
62(56%) Ei
23(21%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Häme

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

23(48%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
25(52%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
0(0%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

6(13%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
5(10%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
14(29%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
2(4%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
19(40%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
2(4%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

12(25%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
8(17%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
27(56%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
1(2%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

24(50%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
13(27%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
11(23%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

21(44%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
21(44%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
1(2%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
5(10%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

27(56%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
21(44%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

15(31%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
3(6%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
27(56%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
3(6%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

2(4%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
2(4%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
31(65%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
8(17%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
5(10%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

18(38%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
11(23%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
19(40%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

9(19%) Kyllä
35(73%) Ei
4(8%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Keski-Suomi

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

15(33%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
27(60%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
3(7%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

1(2%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
9(20%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
14(31%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
2(4%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
14(31%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
5(11%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

3(7%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
18(40%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
23(51%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
1(2%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

27(60%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
4(9%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
14(31%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

18(40%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
15(33%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
3(7%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
9(20%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

23(51%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
22(49%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

23(51%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
3(7%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
16(36%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
3(7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

2(4%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
6(13%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
14(31%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
14(31%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
9(20%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

24(53%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
13(29%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
8(18%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

8(18%) Kyllä
29(64%) Ei
8(18%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Kymi

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

29(74%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
10(26%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
0(0%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

4(10%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
2(5%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
7(18%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
0(0%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
24(62%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
2(5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

7(18%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
5(13%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
27(69%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

21(54%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
3(8%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
15(38%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

23(59%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
13(33%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
1(3%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
2(5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

27(69%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
11(28%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
1(3%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

10(26%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
4(10%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
24(62%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
1(3%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

0(0%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
2(5%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
28(72%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
4(10%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
5(13%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

8(21%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
4(10%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
23(59%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
4(10%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

5(13%) Kyllä
31(79%) Ei
3(8%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Lappi

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

7(37%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
8(42%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
4(21%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

0(0%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
2(11%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
7(37%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
1(5%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
6(32%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
3(16%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

1(5%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
9(47%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
8(42%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
1(5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

10(53%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
1(5%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
8(42%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

9(47%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
7(37%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
0(0%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
3(16%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

9(47%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
9(47%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
1(5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

9(47%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
2(11%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
7(37%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
1(5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

1(5%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
0(0%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
6(32%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
10(53%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
2(11%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

8(42%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
4(21%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
5(26%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
2(11%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

2(11%) Kyllä
11(58%) Ei
6(32%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Oulu

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

28(65%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
12(28%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
3(7%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

2(5%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
6(14%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
7(16%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
0(0%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
23(53%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
5(12%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

3(7%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
8(19%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
31(72%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
1(2%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

15(35%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
11(26%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
17(40%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

21(49%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
14(33%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
1(2%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
7(16%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

30(70%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
10(23%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
3(7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

7(16%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
3(7%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
29(67%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
4(9%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

3(7%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
1(2%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
26(60%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
6(14%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
7(16%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

15(35%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
3(7%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
20(47%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
5(12%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

6(14%) Kyllä
30(70%) Ei
7(16%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Pirkanmaa

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

26(46%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
30(53%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
1(2%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

1(2%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
8(14%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
19(33%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
2(4%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
23(40%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
4(7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

7(12%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
15(26%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
33(58%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
2(4%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

28(49%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
11(19%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
18(32%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

28(49%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
21(37%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
0(0%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
8(14%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

30(53%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
25(44%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
2(4%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

19(33%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
4(7%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
34(60%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

6(11%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
2(4%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
28(49%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
15(26%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
6(11%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

18(32%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
15(26%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
22(39%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
2(4%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

8(14%) Kyllä
35(61%) Ei
14(25%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Pohjois-Karjala

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

7(47%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
7(47%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
1(7%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

1(7%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
3(20%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
4(27%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
0(0%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
7(47%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

2(13%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
5(33%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
8(53%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

6(40%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
4(27%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
5(33%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

7(47%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
6(40%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
0(0%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
2(13%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

6(40%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
9(60%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

5(33%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
2(13%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
8(53%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

0(0%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
0(0%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
11(73%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
3(20%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
1(7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

6(40%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
4(27%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
5(33%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

5(33%) Kyllä
7(47%) Ei
3(20%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Pohjois-Savo

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

17(61%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
10(36%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
1(4%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

5(18%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
0(0%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
4(14%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
2(7%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
14(50%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
3(11%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

3(11%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
8(29%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
17(61%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

14(50%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
6(21%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
8(29%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

16(57%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
10(36%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
0(0%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
2(7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

16(57%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
12(43%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

9(32%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
1(4%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
17(61%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
1(4%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

2(7%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
0(0%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
20(71%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
5(18%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
1(4%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

12(43%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
4(14%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
12(43%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

5(18%) Kyllä
18(64%) Ei
5(18%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Satakunta

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

12(43%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
15(54%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
1(4%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

0(0%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
4(14%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
9(32%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
0(0%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
11(39%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
4(14%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

4(14%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
8(29%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
16(57%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

9(32%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
8(29%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
11(39%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

16(57%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
7(25%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
1(4%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
4(14%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

15(54%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
13(46%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

9(32%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
4(14%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
13(46%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
2(7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

0(0%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
1(4%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
16(57%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
9(32%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
2(7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

13(46%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
5(18%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
10(36%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

4(14%) Kyllä
17(61%) Ei
7(25%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Uusimaa

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

54(45%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
60(50%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
5(4%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

9(8%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
20(17%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
33(28%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
4(3%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
40(34%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
13(11%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

27(23%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
30(25%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
58(49%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
4(3%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

67(56%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
8(7%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
44(37%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

56(47%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
36(30%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
8(7%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
19(16%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

59(50%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
59(50%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
1(1%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

54(45%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
6(5%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
57(48%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
2(2%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

9(8%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
6(5%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
68(57%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
26(22%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
10(8%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

50(42%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
31(26%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
34(29%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
4(3%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

27(23%) Kyllä
61(51%) Ei
31(26%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Vaasa

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

22(65%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
11(32%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
1(3%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

7(21%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
2(6%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
6(18%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
1(3%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
16(47%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
2(6%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

2(6%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
5(15%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
26(76%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
1(3%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

15(44%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
6(18%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
13(38%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

14(41%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
15(44%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
1(3%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
4(12%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

22(65%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
10(29%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
2(6%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

8(24%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
1(3%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
24(71%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
1(3%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

2(6%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
4(12%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
21(62%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
3(9%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
4(12%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

13(38%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
5(15%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
16(47%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
0(0%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

6(18%) Kyllä
22(65%) Ei
6(18%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Varsinais-Suomi

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

26(47%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
27(49%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
2(4%) En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

1(2%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
8(15%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
18(33%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
2(4%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
20(36%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
6(11%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

6(11%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
20(36%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
26(47%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
3(5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

31(56%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
3(5%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
21(38%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

27(49%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
19(35%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
2(4%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
7(13%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

31(56%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
21(38%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
3(5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

27(49%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
4(7%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
21(38%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
3(5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

5(9%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
3(5%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
30(55%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
13(24%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
4(7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

20(36%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
15(27%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
17(31%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
3(5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

12(22%) Kyllä
32(58%) Ei
11(20%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.