Eduskuntaan valitut: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2007

Valitut aakkosjärjestyksessä
Valitut puolueittain
Valitut piireittäin

Vastausjakaumat

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?

19 Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
4 Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
2 En vastaa.

2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?

1 Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
1 Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
3 Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
0 Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
18 Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
2 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

4 Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
3 Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
18 Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
0 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?

14 Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
4 Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
7 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

16 Ympärileikkaus tulee kieltää.
6 Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
0 Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
3 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

17 Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
8 Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
0 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?

6 Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
0 Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
18 Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
1 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?

1 Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
0 Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
16 Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
2 Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
6 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

13 YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
2 Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
10 Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
0 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?

5 Kyllä
16 Ei
4 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Ehdokkaat aakkosittain

Ehdokkaat puolueittain

Keskusta

Kokoomus

Kristillisdemokraatit

Perussuomalaiset

RKP

SDP

Vasemmistoliitto

Vihreä Liitto

Ehdokkaat piireittäin

Ahvenanmaa

Etelä-Savo

Helsinki

Häme

Keski-Suomi

Kymi

Lappi

Oulu

Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Satakunta

Uusimaa

Vaasa

Varsinais-Suomi