Kaikkien ehdokkaiden vastausjakauma: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2011

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

311 (54%) Poisto ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
241 (42%) Kyllä, ja purku on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
28 (5%) En vastaa.

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

273 (47%) Evankelis-luterilaisen kirkon kuten nykyään, ja kirkon on saatava siitä korvaus.
207 (36%) Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tehtäväksi.
27 (5%) Hautaustoimi tulee yksityistää.
73 (13%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on virallinen vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

111 (19%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
177 (31%) Virallinen vihkimysoikeus pitäisi olla vain maistraatilla.
278 (48%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
13 (2%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

423 (73%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
63 (11%) Ympärileikkaus tulee sallia.
91 (16%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

301 (52%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
261 (45%) Ikärajaa tulee laskea 15 tai 16 vuoteen.
17 (3%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Tuleeko koululaisjumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

240 (41%) Kyllä.
323 (56%) Ei.
16 (3%) En vastaa.

7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

305 (53%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
22 (4%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
215 (37%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
38 (7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy nykyisellään, tuleeko ET avata kaikille?

434 (75%) Kyllä, myös kirkkoon kuuluvat lapset voivat siirtyä ET-opetukseen.
101 (17%) Tulee säilyttää nykytilanne, jossa ET ei ole avoin kaikille mutta enemmistön uskonto on.
15 (3%) Valinnanvapautta tulee kaventaa nykyisestä, ja ET tehdä pakolliseksi uskontokuntiin kuulumattomille.
30 (5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

226 (39%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
289 (50%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
63 (11%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Miten evoluutio tulee esittää peruskoulun biologiassa?

440 (76%) Vallitsevana tieteellisenä käsityksenä, siten kuin muutkin asiat.
117 (20%) Yhtenä selityksenä, jonka rinnalla on mm. luomisoppi.
22 (4%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.