Tulos paikkamäärittäin painotettuna: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2011

Nämä jakaumat on laskettu painottamalla kunkin puolueen vastaukset kauden 2011-2015 edustajapaikkojen määrillä ja olettamalla, että kunkin puolueen sisällä jakauma olisi sama kuin tähän vaalikoneeseen vastanneiden puolueen ehdokkaiden.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

151 Poisto ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
41 Kyllä, ja purku on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
8 En vastaa.

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

142 Evankelis-luterilaisen kirkon kuten nykyään, ja kirkon on saatava siitä korvaus.
34 Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tehtäväksi.
1 Hautaustoimi tulee yksityistää.
23 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Uskontokunnilla on virallinen vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

27 Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
35 Virallinen vihkimysoikeus pitäisi olla vain maistraatilla.
134 Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
4 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

146 Ympärileikkaus tulee kieltää.
23 Ympärileikkaus tulee sallia.
31 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

131 Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
66 Ikärajaa tulee laskea 15 tai 16 vuoteen.
1 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Tuleeko koululaisjumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

123 Kyllä.
71 Ei.
6 En vastaa.

7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

73 Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
1 Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
116 Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
10 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy nykyisellään, tuleeko ET avata kaikille?

147 Kyllä, myös kirkkoon kuuluvat lapset voivat siirtyä ET-opetukseen.
38 Tulee säilyttää nykytilanne, jossa ET ei ole avoin kaikille mutta enemmistön uskonto on.
5 Valinnanvapautta tulee kaventaa nykyisestä, ja ET tehdä pakolliseksi uskontokuntiin kuulumattomille.
10 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

36 Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
143 Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
21 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Miten evoluutio tulee esittää peruskoulun biologiassa?

147 Vallitsevana tieteellisenä käsityksenä, siten kuin muutkin asiat.
44 Yhtenä selityksenä, jonka rinnalla on mm. luomisoppi.
9 En vastaa / Ei mikään edellisistä.