Kaikkien ehdokkaiden vastausjakauma: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2015

1. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

254 (41%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
349 (56%) Ikärajaa tulee laskea 15 tai 16 vuoteen.
22 (4%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää rikoslaissa?

195 (31%) Kyllä, se on säilytettävä.
376 (60%) Ei, jumalanpilkan rangaistavuus rikoslaissa tulee kumota.
54 (9%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

452 (72%) Ympärileikkaus tulee kieltää.
91 (15%) Ympärileikkaus tulee sallia.
82 (13%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

299 (48%) Poisto ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
273 (44%) Kyllä, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
52 (8%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

266 (43%) Evankelis-luterilaisen kirkon on järjestettävä kaikille hautapaikka, ja saatava siitä korvaus.
213 (34%) Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tehtäväksi.
72 (12%) Hautaustoimi tulee yksityistää. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
72 (12%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

341 (55%) Ei. Peruskoulun ei tule järjestää jumalanpalveluksia.
160 (26%) Kyllä. Vaihtoehtona kaikille on oltava jokin ei-uskonnollinen tilaisuus.
106 (17%) Kyllä. Pois jäävillä on tavallista opetusta sinä aikana.
17 (3%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

164 (26%) Nykyinen järjestelmä säilytetään sellaisenaan.
136 (22%) Nykyistä järjestelmää muutetaan niin, että myös ev. lut. oppilaat voivat päästä muuhun katsomusaineeseen.
26 (4%) Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan.
278 (44%) Siirrytään yhteiseen katsomusaineeseen.
21 (3%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Tuleeko lääkärillä olla oikeus kieltäytyä abortin teosta?

314 (50%) Ei vapautusta, aborttien tekeminen on osa työtä.
264 (42%) Vakaumuksellisista syistä tästä työtehtävästä on saatava vapautus.
45 (7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.