Kysymyksittäin puoluekohtaiset jakaumat: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2015

1. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää rikoslaissa?
3. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?
4. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
5. Miten hautaustoimi tulee järjestää?
6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
8. Tuleeko lääkärillä olla oikeus kieltäytyä abortin teosta?

1. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

1. Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
2. Ikärajaa tulee laskea 15 tai 16 vuoteen.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Puolue123
Keskusta54,5 %45,5 %0,0 %
Kokoomus47,8 %52,2 %0,0 %
Kristillisdemokraatit71,1 %27,7 %1,2 %
Perussuomalaiset65,4 %32,1 %2,6 %
RKP38,1 %57,1 %4,8 %
SDP55,8 %39,5 %4,7 %
Vasemmistoliitto25,3 %69,2 %5,5 %
Vihreä Liitto21,9 %77,1 %1,0 %
Itsenäisyyspuolue50,0 %50,0 %0,0 %
Kommunistinen työväenpuolue20,0 %80,0 %0,0 %
Köyhien Asialla100,0 %0,0 %0,0 %
Muutos 201136,8 %60,5 %2,6 %
Piraattipuolue15,4 %75,6 %9,0 %
Suomen Työväenpuolue42,9 %50,0 %7,1 %
Suomen kommunistinen puolue17,6 %76,5 %5,9 %

2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää rikoslaissa?

1. Kyllä, se on säilytettävä.
2. Ei, jumalanpilkan rangaistavuus rikoslaissa tulee kumota.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Puolue123
Keskusta69,7 %15,2 %15,2 %
Kokoomus47,8 %43,5 %8,7 %
Kristillisdemokraatit89,2 %4,8 %6,0 %
Perussuomalaiset46,2 %46,2 %7,7 %
RKP23,8 %57,1 %19,0 %
SDP27,9 %55,8 %16,3 %
Vasemmistoliitto9,9 %80,2 %9,9 %
Vihreä Liitto8,3 %83,3 %8,3 %
Itsenäisyyspuolue50,0 %25,0 %25,0 %
Kommunistinen työväenpuolue0,0 %100,0 %0,0 %
Köyhien Asialla100,0 %0,0 %0,0 %
Muutos 201123,7 %68,4 %7,9 %
Piraattipuolue2,6 %96,2 %1,3 %
Suomen Työväenpuolue14,3 %64,3 %21,4 %
Suomen kommunistinen puolue5,9 %94,1 %0,0 %

3. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

1. Ympärileikkaus tulee kieltää.
2. Ympärileikkaus tulee sallia.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Puolue123
Keskusta66,7 %24,2 %9,1 %
Kokoomus78,3 %4,3 %17,4 %
Kristillisdemokraatit20,5 %53,0 %26,5 %
Perussuomalaiset83,3 %9,0 %7,7 %
RKP52,4 %19,0 %28,6 %
SDP74,4 %14,0 %11,6 %
Vasemmistoliitto81,3 %4,4 %14,3 %
Vihreä Liitto82,3 %9,4 %8,3 %
Itsenäisyyspuolue50,0 %25,0 %25,0 %
Kommunistinen työväenpuolue100,0 %0,0 %0,0 %
Köyhien Asialla0,0 %0,0 %100,0 %
Muutos 201197,4 %0,0 %2,6 %
Piraattipuolue87,2 %9,0 %3,8 %
Suomen Työväenpuolue71,4 %0,0 %28,6 %
Suomen kommunistinen puolue70,6 %0,0 %29,4 %

4. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

1. Poisto ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
2. Kyllä, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Puolue123
Keskusta84,8 %9,1 %6,1 %
Kokoomus78,3 %17,4 %4,3 %
Kristillisdemokraatit85,5 %6,0 %8,4 %
Perussuomalaiset67,9 %23,1 %9,0 %
RKP47,6 %28,6 %23,8 %
SDP51,2 %41,9 %7,0 %
Vasemmistoliitto29,7 %61,5 %8,8 %
Vihreä Liitto38,5 %49,0 %12,5 %
Itsenäisyyspuolue25,0 %75,0 %0,0 %
Kommunistinen työväenpuolue0,0 %100,0 %0,0 %
Köyhien Asialla100,0 %0,0 %0,0 %
Muutos 201147,4 %47,4 %2,6 %
Piraattipuolue12,8 %79,5 %7,7 %
Suomen Työväenpuolue14,3 %85,7 %0,0 %
Suomen kommunistinen puolue5,9 %94,1 %0,0 %

5. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

1. Evankelis-luterilaisen kirkon on järjestettävä kaikille hautapaikka, ja saatava siitä korvaus.
2. Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tehtäväksi.
3. Hautaustoimi tulee yksityistää. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Puolue1234
Keskusta84,8 %6,1 %3,0 %6,1 %
Kokoomus65,2 %4,3 %17,4 %13,0 %
Kristillisdemokraatit75,9 %9,6 %3,6 %10,8 %
Perussuomalaiset67,9 %14,1 %2,6 %14,1 %
RKP42,9 %14,3 %14,3 %23,8 %
SDP46,5 %34,9 %2,3 %16,3 %
Vasemmistoliitto27,5 %59,3 %5,5 %7,7 %
Vihreä Liitto28,1 %41,7 %14,6 %15,6 %
Itsenäisyyspuolue25,0 %25,0 %0,0 %50,0 %
Kommunistinen työväenpuolue0,0 %100,0 %0,0 %0,0 %
Köyhien Asialla0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %
Muutos 201144,7 %34,2 %10,5 %10,5 %
Piraattipuolue3,8 %46,2 %43,6 %6,4 %
Suomen Työväenpuolue28,6 %57,1 %7,1 %7,1 %
Suomen kommunistinen puolue5,9 %94,1 %0,0 %0,0 %

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

1. Ei. Peruskoulun ei tule järjestää jumalanpalveluksia.
2. Kyllä. Vaihtoehtona kaikille on oltava jokin ei-uskonnollinen tilaisuus.
3. Kyllä. Pois jäävillä on tavallista opetusta sinä aikana.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Puolue1234
Keskusta15,2 %42,4 %36,4 %6,1 %
Kokoomus34,8 %43,5 %17,4 %4,3 %
Kristillisdemokraatit3,6 %38,6 %53,0 %4,8 %
Perussuomalaiset30,8 %41,0 %25,6 %2,6 %
RKP47,6 %42,9 %9,5 %0,0 %
SDP55,8 %23,3 %14,0 %7,0 %
Vasemmistoliitto86,8 %13,2 %0,0 %0,0 %
Vihreä Liitto77,1 %16,7 %4,2 %1,0 %
Itsenäisyyspuolue25,0 %25,0 %25,0 %25,0 %
Kommunistinen työväenpuolue100,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Köyhien Asialla0,0 %0,0 %100,0 %0,0 %
Muutos 201139,5 %36,8 %21,1 %2,6 %
Piraattipuolue87,2 %9,0 %2,6 %1,3 %
Suomen Työväenpuolue64,3 %14,3 %14,3 %7,1 %
Suomen kommunistinen puolue94,1 %5,9 %0,0 %0,0 %

7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

1. Nykyinen järjestelmä säilytetään sellaisenaan.
2. Nykyistä järjestelmää muutetaan niin, että myös ev. lut. oppilaat voivat päästä muuhun katsomusaineeseen.
3. Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan.
4. Siirrytään yhteiseen katsomusaineeseen.
5. En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Puolue12345
Keskusta54,5 %27,3 %3,0 %12,1 %3,0 %
Kokoomus26,1 %30,4 %8,7 %34,8 %0,0 %
Kristillisdemokraatit84,3 %7,2 %1,2 %2,4 %4,8 %
Perussuomalaiset43,6 %25,6 %5,1 %21,8 %3,8 %
RKP23,8 %28,6 %0,0 %42,9 %4,8 %
SDP23,3 %30,2 %4,7 %39,5 %2,3 %
Vasemmistoliitto4,4 %22,0 %2,2 %71,4 %0,0 %
Vihreä Liitto4,2 %15,6 %3,1 %71,9 %5,2 %
Itsenäisyyspuolue25,0 %50,0 %0,0 %25,0 %0,0 %
Kommunistinen työväenpuolue0,0 %40,0 %0,0 %60,0 %0,0 %
Köyhien Asialla100,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Muutos 201121,1 %34,2 %2,6 %31,6 %10,5 %
Piraattipuolue1,3 %17,9 %11,5 %67,9 %1,3 %
Suomen Työväenpuolue14,3 %35,7 %7,1 %42,9 %0,0 %
Suomen kommunistinen puolue0,0 %23,5 %0,0 %70,6 %5,9 %

8. Tuleeko lääkärillä olla oikeus kieltäytyä abortin teosta?

1. Ei vapautusta, aborttien tekeminen on osa työtä.
2. Vakaumuksellisista syistä tästä työtehtävästä on saatava vapautus.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Puolue123
Keskusta36,4 %57,6 %3,0 %
Kokoomus56,5 %34,8 %8,7 %
Kristillisdemokraatit0,0 %98,8 %1,2 %
Perussuomalaiset30,8 %66,7 %2,6 %
RKP76,2 %23,8 %0,0 %
SDP65,1 %23,3 %11,6 %
Vasemmistoliitto70,3 %18,7 %11,0 %
Vihreä Liitto72,9 %15,6 %10,4 %
Itsenäisyyspuolue50,0 %50,0 %0,0 %
Kommunistinen työväenpuolue100,0 %0,0 %0,0 %
Köyhien Asialla0,0 %100,0 %0,0 %
Muutos 201134,2 %63,2 %2,6 %
Piraattipuolue61,5 %28,2 %10,3 %
Suomen Työväenpuolue50,0 %42,9 %7,1 %
Suomen kommunistinen puolue70,6 %5,9 %23,5 %