Tulos paikkamäärittäin painotettuna: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2015

Nämä jakaumat on laskettu painottamalla kunkin puolueen vastaukset kauden 2015-2019 edustajapaikkojen määrillä ja olettamalla, että kunkin puolueen sisällä jakauma olisi sama kuin tähän vaalikoneeseen vastanneiden puolueen ehdokkaiden.

1. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

102 Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
94 Ikärajaa tulee laskea 15 tai 16 vuoteen.
4 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää rikoslaissa?

88 Kyllä, se on säilytettävä.
88 Ei, jumalanpilkan rangaistavuus rikoslaissa tulee kumota.
24 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

147 Ympärileikkaus tulee kieltää.
28 Ympärileikkaus tulee sallia.
25 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

132 Poisto ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
52 Kyllä, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
16 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

123 Evankelis-luterilaisen kirkon on järjestettävä kaikille hautapaikka, ja saatava siitä korvaus.
37 Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tehtäväksi.
15 Hautaustoimi tulee yksityistää. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
25 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

78 Ei. Peruskoulun ei tule järjestää jumalanpalveluksia.
71 Kyllä. Vaihtoehtona kaikille on oltava jokin ei-uskonnollinen tilaisuus.
43 Kyllä. Pois jäävillä on tavallista opetusta sinä aikana.
8 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

69 Nykyinen järjestelmä säilytetään sellaisenaan.
53 Nykyistä järjestelmää muutetaan niin, että myös ev. lut. oppilaat voivat päästä muuhun katsomusaineeseen.
9 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan.
64 Siirrytään yhteiseen katsomusaineeseen.
5 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Tuleeko lääkärillä olla oikeus kieltäytyä abortin teosta?

100 Ei vapautusta, aborttien tekeminen on osa työtä.
87 Vakaumuksellisista syistä tästä työtehtävästä on saatava vapautus.
13 En vastaa / Ei mikään edellisistä.