Eduskuntaan valitut: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2015

Valitut aakkosjärjestyksessä
Valitut puolueittain
Valitut piireittäin

Vastausjakaumat

1. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

16 Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
10 Ikärajaa tulee laskea 15 tai 16 vuoteen.
0 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää rikoslaissa?

9 Kyllä, se on säilytettävä.
14 Ei, jumalanpilkan rangaistavuus rikoslaissa tulee kumota.
3 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

17 Ympärileikkaus tulee kieltää.
5 Ympärileikkaus tulee sallia.
4 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

21 Poisto ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
4 Kyllä, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
1 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

15 Evankelis-luterilaisen kirkon on järjestettävä kaikille hautapaikka, ja saatava siitä korvaus.
8 Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tehtäväksi.
1 Hautaustoimi tulee yksityistää. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
2 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

6 Ei. Peruskoulun ei tule järjestää jumalanpalveluksia.
12 Kyllä. Vaihtoehtona kaikille on oltava jokin ei-uskonnollinen tilaisuus.
7 Kyllä. Pois jäävillä on tavallista opetusta sinä aikana.
1 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

10 Nykyinen järjestelmä säilytetään sellaisenaan.
7 Nykyistä järjestelmää muutetaan niin, että myös ev. lut. oppilaat voivat päästä muuhun katsomusaineeseen.
2 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan.
7 Siirrytään yhteiseen katsomusaineeseen.
0 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Tuleeko lääkärillä olla oikeus kieltäytyä abortin teosta?

13 Ei vapautusta, aborttien tekeminen on osa työtä.
12 Vakaumuksellisista syistä tästä työtehtävästä on saatava vapautus.
1 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Ehdokkaat aakkosittain

Ehdokkaat puolueittain

Keskusta

Kokoomus

Kristillisdemokraatit

Perussuomalaiset

RKP

SDP

Vasemmistoliitto

Vihreä Liitto

Ehdokkaat piireittäin

Helsinki

Häme

Kaakkois-Suomi

Keski-Suomi

Lappi

Oulu

Pirkanmaa

Savo-Karjala

Satakunta

Uusimaa

Vaasa

Varsinais-Suomi