Kaikkien ehdokkaiden vastausjakauma: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2019

1. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä sallia?

220 (76%) Ympärileikkaus uskonnollisista syistä tulee kieltää.
35 (12%) Ympärileikkaus uskonnollisista syistä tulee sallia.
33 (11%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää?

77 (27%) Kyllä, se on säilytettävä.
183 (64%) Ei, jumalanpilkka on poistettava rikoslaista.
28 (10%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

44 (15%) Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava muillekin uskontokunnille.
111 (39%) Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
106 (37%) Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
27 (9%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

108 (38%) Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.
95 (33%) Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tai maakuntien tehtäväksi.
43 (15%) Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
41 (14%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

140 (49%) Ei. Peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen.
96 (33%) Kyllä. Vaihtoehtona kaikille on oltava jokin ei-uskonnollinen tilaisuus.
38 (13%) Kyllä. Pois jäävillä on tavallista opetusta sinä aikana.
12 (4%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

158 (55%) Siirrytään kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
103 (36%) Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.
20 (7%) Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan.
7 (2%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

33 (11%) Ei, ET on edelleen rajattava niille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.
243 (84%) Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.
12 (4%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Tuleeko kaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

103 (36%) Kyllä, kauppias saa vaatia myyjiltä yhtenäistä pukeutumista.
139 (48%) Ei, esimerkiksi musliminaisen erottaminen huivin vuoksi olkoon kiellettyä.
45 (16%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.