Kaikkien ehdokkaiden vastausjakauma: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2019

1. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä sallia?

601 (79%) Ympärileikkaus uskonnollisista syistä tulee kieltää.
92 (12%) Ympärileikkaus uskonnollisista syistä tulee sallia.
70 (9%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää?

248 (33%) Kyllä, se on säilytettävä.
431 (56%) Ei, jumalanpilkka on poistettava rikoslaista.
83 (11%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

84 (11%) Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava muillekin uskontokunnille.
326 (43%) Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
289 (38%) Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
63 (8%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

309 (40%) Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.
235 (31%) Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tai maakuntien tehtäväksi.
125 (16%) Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
92 (12%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

332 (44%) Ei. Peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen.
253 (33%) Kyllä. Vaihtoehtona kaikille on oltava jokin ei-uskonnollinen tilaisuus.
143 (19%) Kyllä. Pois jäävillä on tavallista opetusta sinä aikana.
33 (4%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

388 (51%) Siirrytään kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
312 (41%) Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.
38 (5%) Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan.
25 (3%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

127 (17%) Ei, ET on edelleen rajattava niille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.
595 (78%) Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.
41 (5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Tuleeko kaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

358 (47%) Kyllä, kauppias saa vaatia myyjiltä yhtenäistä pukeutumista.
310 (41%) Ei, esimerkiksi musliminaisen erottaminen huivin vuoksi olkoon kiellettyä.
94 (12%) En vastaa / Ei mikään edellisistä.