Tulos paikkamäärittäin painotettuna: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2019

Jakaumat on laskettu painottamalla kunkin puolueen vastaukset vaalien 2019 edustajapaikkojen määrillä ja olettamalla, että kunkin puolueen sisällä jakauma olisi sama kuin tähän vaalikoneeseen vastanneiden puolueen ehdokkaiden.

1. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä sallia?

163 Ympärileikkaus uskonnollisista syistä tulee kieltää.
18 Ympärileikkaus uskonnollisista syistä tulee sallia.
19 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää?

65 Kyllä, se on säilytettävä.
106 Ei, jumalanpilkka on poistettava rikoslaista.
29 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

19 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava muillekin uskontokunnille.
113 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
45 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
23 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

99 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.
43 Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tai maakuntien tehtäväksi.
28 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
30 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

68 Ei. Peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen.
89 Kyllä. Vaihtoehtona kaikille on oltava jokin ei-uskonnollinen tilaisuus.
34 Kyllä. Pois jäävillä on tavallista opetusta sinä aikana.
9 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

99 Siirrytään kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
87 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.
7 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan.
7 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

26 Ei, ET on edelleen rajattava niille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.
164 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.
10 En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Tuleeko kaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

93 Kyllä, kauppias saa vaatia myyjiltä yhtenäistä pukeutumista.
81 Ei, esimerkiksi musliminaisen erottaminen huivin vuoksi olkoon kiellettyä.
26 En vastaa / Ei mikään edellisistä.