22.4.2005

Valtakunnansyyttäjä puolustaa uskontokritiikin vapautta

Valtakunnansyyttäjänvirasto on antanut kaksi samantyyppistä lausuntoa, joissa todetaan että uskontokritiikin vapaus on tärkeä sananvapauden osa jota ei voi kaventaa liikaa vetoamalla rikosnimikkeisiin uskonrauhan rikkominen tai kiihotus kansanryhmää vastaan.

Ensimmäinen käsitteli mormonikirkkoa:

epäilty oli haastatteluissa arvostellut varsin kriittisesti kirkon menettelyjä. Kirjoituksissa olevista epätäsmällisyyksistä huolimatta ei niistä voinut päätellä epäillyllä olleen loukkaamistarkoitusta tai pyrkimystä saada aikaan halveksuntaa kyseistä uskontoa kohtaan.

Valtakunnansyyttäjän ratkaisu A:5.4.2005

Toinen koski katolisen kirkon arvostelua, ja siinä tuotiin uskontokritiikin vapaus vielä selkeämmin esille:

Sananvapaus ei pelkästään kata sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. - -

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei kirjoituksessa täyttynyt koska siinä olleet lausumat olivat kohdistuneet katoliseen ja ortodoksiseen kristinuskoon ja niihin liittyviin suuntauksiin, oppeihin ja tapoihin sekä paavi-instituutioon. Kirjoittajan lausumista ei ollut pääteltävissä, että hänen tarkoituksenaan olisi samalla ollut kiihottaa näihin kirkkokuntiin kuuluvista henkilöistä muodostuvia kansanryhmiä vastaan.

Valtakunnansyyttäjän ratkaisu A:20.4.2005