Uutisarkisto 2005

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

11.1.2005: Uskontokunnasta eroaminen sallittu sähköpostilla
Sisäministeriön uuden ohjeen mukaan maistraattien tulisi hyväksyä myös sähköpostilla tehty ilmoitus uskontokunnasta eroamisesta. Aiemmin vaadittiin paperinen kirje.

26.1.2005: TKL perustelee miksi eroakirkosta.fi -mainos kiellettiin
Tampereen kaupungin liikennelaitos on selvittänyt miksi eroakirkosta.fi -sivun mainosta ei hyväksytty. Asiasta ovat uutisoineet ainakin Aamulehti ja Helsingin sanomat.

29.1.2005: Väestötietolaki muuttuu, uskontokunnat huomioitu
Väestötietolakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että uskontokunnille olisi tarjolla helppo tapa tallentaa tietoja omien jäsentensä kirkollisista toimituksista. Tämä laajentaisi nykyistä käytäntöä, jossa vastaava oikeus on vain valtionkirkoilla.

1.2.2005: TKL:n pöytäkirja luettavissa
Eroakirkosta.fi -sivuston mainoksen hylkäämisestä päättäneen kokouksen pöytäkirja on nyt luettavissa.

7.2.2005: Osallistu kävijäkyselyyn
Vain kolme kysymystä.

9.2.2005: Kaupunginhallituskin kielsi eroakirkosta-mainoksen
Tampereen kaupunginhallitus on päättänyt hylätä vapaa-ajattelijoiden valituksen, eli myöskään KH:n mielestä eroakirkosta.fi -sivua ei saa mainostaa kaupungin busseissa.

14.2.2005: Vihdin kirkkoherran erottaminen
Oikeus voi erottaa valtionkirkon työntekijän.

14.2.2005: Vihkimisoikeuksia laajennetaan
Vihkimisoikeuksia aiotaan laajentaa uskontokunnista myös muihin katsomusyhteisöihin.

15.2.2005: Internetin siivousohjelmat
Jos kouluihin ja jopa kirjastoihin tulee internet-sivuja siivoavia ohjelmia, on varmistettava ettei niillä estetä "vääriä" vakaumuksia esittelevien sivustojen selailua.

25.2.2005: EU ei kiellä hakaristejä

26.2.2005: Laitonta verkkosensuuria
Erään opettajan opetusmenetelmiä rajusti arvostellut sivu käskettiin sulkemaan tavalla, joka ei ollut lainmukainen.

2.3.2005: Nigerian väestönlaskenta, uskontoa ei tilastoida

3.3.2005: Iso-Britanniaan ei huivikieltoa kouluihin

7.3.2005: Kävijäkyselyn tulokset

11.3.2005: Tekijänoikeuslain muutos ja jumalanpalvelusten musiikki
Perustuslakivaliokunnan enemmistön mielestä jumalanpalvelusten musiikin siirtäminen tekijänoikeuskorvausten piiriin vaikuttaisi uskonnonvapauteen. Lisäksi esitys asettaisi uskonnolliset ja ei-uskonnolliset tilaisuudet eri asemaan.

15.3.2005: TKL-vs-eroakirkosta jatkuu, kaupunginhallituksen mielestä perusoikeudet eivät koske yhdistyksiä.

4.4.2005: Uskontokuntien valtionapu -mietintö viivästyy
Uskontokuntien valtionapua selvittänyt työryhmä on pyytänyt jatkoaikaa toukokuun 2005 loppuun.

4.4.2005: Vihkimisoikeuksia voi uhata jopa supistaminen!
Opetusministeriön pyynnön mukaan pitää "arvioida, millä edellytyksillä uskonnollisella yhdyskunnalla voidaan katsoa olevan riittävät edellytykset huolehtia vihkimisen asianmukaisesta toteuttamisesta." Vihkimisoikeuksia voidaan laajentaa, tai toisaalta jopa supistaa.

7.4.2005: 12-14 -vuotiaiden uskonnolliseen asemaan ei muutoksia
Eduskunta on joulukuussa 2003 vaatinut hallitusta selvittämään miten 12-14 -vuotiaiden uskonnollinen asema sidottaisiin vanhempien uskontokuntaan. Opetusministeriö toteaa, ettei tietoon ole tullut nykyiseen säännökseen liittyviä epäkohtia.

22.4.2005: Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät
Väestörekisterikeskus on julkaissut tilaston uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärästä.

22.4.2005: Valtakunnansyyttäjä puolustaa uskontokritiikin vapautta
"Sananvapaus ei pelkästään kata sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa."

3.5.2005: Jumalanpalvelusten musiikki, Elvis ry ottaa kantaa
Musiikintekijöiden etujärjestö Elvis ry haluaa myös jumalanpalvelusten musiikille normaalit käyttökorvaukset. Niille, jotka haluavat joustavammin käyttökorvauksen äänitteille mutta ei muulle käytölle, ei ole hyviä vaihtoehtoja tarjolla.

12.5.2005: Yhteisöveron tasaus seurakunnille
Kirkolliskokous esittää yhteisöveroa tasattavaksi nykyistä paremmin seurakuntien kesken.

1.6.2005: Hallintovaliokunta haluaa edelleen lisärajoituksia lasten uskonnolliseen asemaan.

2.6.2005: Uskontokuntien valtionapu
Opetusministeriön työryhmä jätti 2.6. mietintönsä uskonnollisille yhdyskunnille annettavasta valtionavusta. Mietinnön mukaan tukea myönnettäisiin 5-7,7 euroa jäsentä kohti.

3.6.2005: Vankeutta koskevat lait muuttuvat
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta muuttuu, ja mm. uskonnonvapaus tulee uuteen lakiin nykyistä selkeämmin. Käytännössä muutoksia tuskin tapahtuu, lakiin vain kirjataan nykyinen käytäntö. Uskonnollisten ruokavalioiden rinnalle otetaan mukaan muut vakaumukselliset ruokavaliot, käytännössä lähinnä veganismi.

15.6.2005: Tekijänoikeuslaki: Perustuslakivaliokunta edelleen samalla kannalla
Opetusministeriö esittää, että tekijöillä ei olisi oikeutta kieltää teosten esittämistä jumalanpalveluksissa, mutta tekijät saisivat korvauksen samoin kuin muistakin julkisista esityksistä.

1.9.2005: Vaalikoneen vastaukset viipyvät
Vain yksi ehdokas vastasi kuukaudessa, ja toinen lupasi vastata myöhemmin. Neljä yhdeksästä ehdokkaasta ei ole reagoinut mitenkään.

8.9.2005: Tekijänoikeuslaki: väittely jatkuu Eduskunnassa
Väittely jatkuu, uusia argumentteja ei oikeastaan ole esitetty.

13.9.2005: TKL-vs-eroakirkosta jatkuu, Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen äänin 2-1.

29.9.2005: Kirkkolaki sallii syrjintäpykälän kierron nimeämällä tehtävä viraksi.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaissut kantelun työnhakuilmoituksesta jossa haettiin kirkkoon kuuluvaa talonmiestä seurakunnan leirikeskukseen. Ratkaisun mukaan kyse ei ole syrjinnästä, koska työntekijää haettiin virka- eikä työsuhteeseen.

29.9.2005: Vaalikone avattu
Bjarne Kallis ja Henrik Lax ovat toistaiseksi ainoat vastanneet. (Suora linkki: vaalikone presidentinvaaliin 2006.)

5.10.2005: Jumalanpalvelusten musiikista ei käyttökorvauksia
Tekijänoikeuslakiin jäi poikkeus, jonka sallii musiikin, käytännössä virsien, esittämisen ilman käyttökorvausta jumalanpalveluksissa. Toimi Kankaanniemen ponsi erityisen rahaston perustamisesta kaatui.

29.11.2005: Uskonnonvapaus.fi täyttää vuoden
Tämä sivusto on ollut verkossa yhden vuoden. Kävijämäärä on tällä hetkellä jo satoja päivässä, ja oli ennen vaalikonettakin noin sata päivässä.

5.12.2005: Vihreät nuoret esittävät yhteistä katsomusainetta
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto esittää nykyisen uskontojen ja elämänkatsomustiedon sijaan kaikille yhteistä katsomusainetta.

8.12.2005: Meriläinen ja Krohn: lakialoite uskonnollisesta yhdenvertaisuudesta
Rosa Meriläinen ja Irina Krohn ovat tehneet lakialoitteen, jossa esitetään mm. kaikille yhteistä uskontotietoa, YLE:n lakisääteisistä tehtävistä poistettavaksi hartausohjelmia ja siirtymistä yleiseen siviilivihkimiseen.

14.12.2005: Ei vihkimisoikeutta uskonnottomille
Työryhmä esittää, että vihkimisoikeuksia ei laajennettaisi. Esityksen mukaan vihkimisoikeuden myöntäminen vain uskonnollisia katsomuksia edustaville ei ole vastoin perustuslain takaamaa yhdenvertaisuutta.

23.12.2005: Niinistö vastasi vaalikoneeseen
Sauli Niinistö vastasi vaalikoneeseen. Ks. myös pelkät Sauli Niinistön vastaukset.