Uutiset ja uudet sivut

Liity uutislistalle tai tilaa RSS-feedi, niin saat suoraan sähköpostiisi uusimmat uutiset ja tiedon uusista artikkeleista.

9.7.2021: Jumalanpilkka taas keskusteltavana
Oikeusoppineet kumoaisivat jumalanpilkkalain. Kansanedustajien enemmistön kanta on epäselvä. Lakimuutosta tuskin tapahtuu muutoin kuin osana laajempaa rikoslain uudistusta.

5.7.2021: Sisäministeriöltä raportti uskontokuntien tilojen turvallisuuden parantamisesta
Vain 33 % juutalaisista koki olonsa turvalliseksi uskonnollisen tilan lähellä. Muslimeilla luku oli suurempi, kristityillä suurin. Näiden perusteella ministeriö suosittelee mm. turvallisuuskoulutusta uskontokunnille.

3.7.2021: Vapaa-ajattelijoiden koulukysely: mm. ET-opetuksessa ongelmia
Kyselyn perusteella ongelmia oli runsaasti myös uskonnollisissa tilaisuuksissa. Joissakin tapauksissa tunnustuksetonta vaihtoehtoa ei ollut lainkaan, toisissa se oli selkeästi huonompi ja/tai sen sisällöstä ei kerrottu selkeästi.

1.7.2021: Perusoikeusbarometri mittasi asenteita vähemmistöihin
Kyselyn perusteella muslimi naapurina tuntuisi epämiellyttävältä 38 prosentin mielestä. Vertailuksi luku oli 53 % romanien ja 11 % homoseksuaalien osalta.

27.6.2021: Oikeusasiamies: Seurakuntakeskuksen käyttö "ei ongelmatonta" TE-keskuksen tilaisuudessa
Oikeusasiamiehen mukaan "Tietyn uskonnonharjoittajan tilan käyttäminen valtiovallan toiminnassa voidaan periaatteessa nähdä jännitteisessä suhteessa neutraalisuusvaatimukseen." Selvää rajanvetoa ratkaisussa ei kuitenkaan ole.

24.6.2021: Uusi yhdistys sanan- ja uskonnonvapautta puolustamaan
Suomeen on perustettu uusi yhdistys, jonka tarkoitus on "edistää ja valvoa sanan- ja uskonnonvapauden toteutumista Suomessa, erityisesti vapautta ilmaista ja harjoittaa julkisesti ja yksityisesti sekä yhteisöllisesti Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa - -"

23.6.2021: Vaalikoneen tulokset
Vaalikonevastausten analyysi paljastaa selkeitä eroja iän, sukupuolen ja paikkakunnan mukaan. Esimerkiksi vanhemmat ehdokkaat veisivät oppilaat säännöllisesti koululaisjumalanpalvelukseen nuoria ehdokkaita todennäköisemmin.

22.6.2021: Viharikosten motiiveista 2. yleisin uskonto tai katsomus
Selvityksen mukaan kiihotuksessa kansanryhmää vastaan motiivi oli uskonto tai katsomus yhtä usein kuin etninen tausta. Sen sijaan koventamisperusteena muussa rikoksessa uskonto oli hyvin harvoin.

27.5.2021: Koronarajoitukset ja Espoon kotikirkko eduskunnassa
Lainvastaisesta kokoontumisesta jumalanpalvelukseen tuli sakot. Kansanedustajien Päivi Räsänen ja Antero Laukkanen kirjallisessa kysymyksessä moitittiin viranomaisten epäselvää ohjeistusta.

21.5.2021: Vaalikone erottaa puolueita ja ehdokkaita
Vaalikoneeseen vastanneet 1700 ehdokasta paljastavat selviä eroja puolueiden välillä. Esimerkiksi säännöllisiä koululaisjumalanpalveluksia kannattaa noin 75 % Keskustan ehdokkaista, SDP:n ehdokkaista puolestaan 30 %.

5.5.2021: Vaalikone avautui
Kuntavaaleja 2021 koskeva vaalikone on avautunut. Toistaiseksi vastanneita ehdokkaita on vain noin 700.

4.5.2021: Oikeusasiamies: Uskonnollisesta sotilasvalasta voi luopua
Oikeusasiamies toteaa puolustusministeriölle, että valtion neutraalisuusperiaatteen johdosta tulisi pohtia onko uskonnollinen sotilasvala edelleen perusteltua.

30.4.2021: Opetushallitus uusii ohjeet koulujen uskonnollisista tilaisuuksista
Opetushallitus esittää pieniä tarkennuksia. Erityisesti uskonnollisia tilaisuuksia ei voi luonnoksen mukaan lainkaan järjestää, ellei tarjolla ole neutraalia vaihtoehtoa. Opetusministeriö esittää, että uskonnollisista tilaisuuksia kouluajalla luovutaan kokonaan.

13.4.2021: Hallinto-oikeus: Alaikäisellä ei lupaa erota uskontokunnasta itsenäisesti
Hallinto-oikeus totesi, että uskonnonvapauslain alaikäisiä koskeva pykälä ei ole ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Näin ollen alle 18-vuotias ei voi erota uskonnollisesta yhdyskunnasta ilman huoltajiensa lupaa.

31.3.2021: Keskustelu koronarajoituksista jatkuu
Osa mm. Evankelis-luterilaisen kirkon piispoista on huolissaan uskonnonvapauden heikentymisestä koronarajoitusten vuoksi. Perustuslakivaliokunta ei nähnyt ongelmia tämän osalta, mutta muutoin kritisoi hallituksen esityksen peruslinjauksia.

25.3.2021: Sulkutilassa sallitaan sielunhoidon vuoksi tapaaminen
Hallitus esittää, että yksilöllinen sielunhoito olisi pätevä syy liikkumiselle myös liikkumisrajoituksen aikana. Sen sijaan jumalanpalvelukseen osallistuminen ei sellainen olisi.

3.3.2021: Väitöskirja kirkon autonomiasta suhteessa valtioon 1965-2019
Väitöskirja tutkii miten Evankelis-luterilainen kirkko on tulkinnut sisäistä autonomiaansa edellisen puolen vuosisadan aikana. Epäsuorasti se kertoo laajemminkin uskonnonvapautta sivuavista aiheista.

17.2.2021: Mahdolliset koronarajoitukset mm. uskontokunnille päätettiin
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti päätettiin, ettei kirkkoja, moskeijoita yms. voi määrätä suljettavaksi täysin samalla tavoin kuin muita tiloja. Käytännössä ero on vähäinen, koska mm. uhkasakko on mahdollinen myös uskontokunnille.

1.2.2021: Sivistysvaliokunta: yhtenäiset koronarajoitukset myös uskontokunnille
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että koronan torjumiseksi voitaisiin kirkkoja, moskeijoita yms. pakottavassa tapauksessa määrätä suljettavaksi samalla tavoin kuin muitakin tiloja.

14.1.2021: Vapaa-ajattelijat: Vankilapappien palkkakulut valtiolta kirkolle
Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että vankilapappien palkkaa ei enää maksettaisi valtion varoista. Perustelujen mukaan tämä olisi yhdenvertaista.

Uutisarkisto

Vanhat uutiset on arkistoitu vuosittain. Samaan uutiseen voi olla viittaus useamman vuoden kohdalta, jos uutinen käsittelee tapausta joka jatkui yli vuodenvaihteen.

Arkistot vuosittain

Uutislista

Saat halutessasi tiedon sivujen päivityksistä ja uutisista myös sähköpostiisi. Ks. erillinen sivu uutislista.