Uutiset ja uudet sivut

Liity uutislistalle tai tilaa RSS-feedi, niin saat suoraan sähköpostiisi uusimmat uutiset ja tiedon uusista artikkeleista.

15.5.2023: Ihmisoikeustuomioistuin: Ovelta ovelle -saarnaamisen muistiinpanoja saa tehdä vain luvan kanssa
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vahvisti tietosuojalautakunnan ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksem: Jos uskontokunta organisoi ja ohjaa ovelta ovelle saarnaamista, täytyy pyytää lupa jos tässä yhteydessä laatii muistiinpanoja jatkokäyntejä varten.

14.5.2023: Kirja uskontolukutaidosta julkaistu
Uutuuskirja esittelee laajasti eri tapoja uskonnon roolin lukemiseen yhteiskunnan eri sektoreilla. Sen lähtökohta hyväksyvä tunnustaminen, joka ei ole kritiikitön mutta jonka ennakko-oletus on positiivinen.

11.5.2023: Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Hallitusohjelmaan ET-opetuksen avaaminen kaikille
Yhdenvertaisuusvaltuutetun hallitusohjelmatavoitteista on laajentaa katsomusaineen valinnanvapautta niin, että myös Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat voisivat valita elämänkatsomustiedon.

25.4.2023: Suomalaisten suhtautumisessa uskontojen tukemiseen laaja hajonta
Noin 30 % suomalaisista haluaa, ettei valtio tue eikä rajoita uskontoja. 15 % haluaa, että valtio sitoutuu uskonnollisiin periaatteisiin, jotka kirjataan lakiin ja joita kaikkien pitää noudattaa.

20.4.2023: Opetushallitus: uskonto ei vapauta päiväkotien ohjelmasta
Opetushallituksen uuden ohjeen mukaan esimerkiksi ihmisen piirtämisestä ei voi vapauttaa lasta. Jotkin islamin suuntaukset eivät salli elävien olentojen kuvaamista.

6.4.2023: Vaalikoneen tuloksissa ei yllätyksiä
Vaalikoneen perusteella uusi eduskunta kannattaa elämänkatsomustiedon avaamista kaikille oppilaille, rituaaliteurastusten kieltoa ja poikienkin ympärileikkauksen kieltoa. Kirkon ja valtion suhteisiin ei vastausten perusteella ole tulossa muutoksia.

30.3.2023: Valtionkirkon kannattajia ja vastustajia kaikissa puolueissa
Yliopiston tutkimuksen perusteella KD ja Keskusta kannattavat eniten valtionkirkkojärjestelmää, Vasemmistoliitto ja Vihreät vähiten. Kaikkiaan puoluekanta ei ole jyrkästi erotteleva tekijä suhteessa uskonnon rooliin julkisessa elämässä.

19.3.2023: Yli 650 ehdokasta vastannut vaalikoneeseen
Tulokset ovat pääosin samansuuntaisia kuin neljä vuotta sitten, esimerkiksi Evankelis-luterilaisen ja Ortodoksisen kirkon verotusoikeuden poistoa kannattavat eniten Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton ehdokkaat. Muutoksena mm. Keskustan ehdokkaista entistä selvästi harvempi haluaa säilyttää jumalanpilkkalain.

28.2.2023: Tutkimus maahamuuttoviraston arvioista kristityksi kääntymisen aitoudesta
Tutkimuksen mukaan kääntymisen pitäminen uskottavana edellyttää osallistumista seurakunnan toimintaan sekä tietoa uskonnosta ja uskon aitoutta pyritään arvioimaan. Uskottavuutta vähentää mm. rikollisuus.

20.2.2023: Työryhmä selvitti ympärileikkauksia ilman tulosta
Työryhmä ei katso voitavam säätää erillistä lakia, joka kieltäisi nimenomaan tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen. Poikien osalta kielto "edellyttäisi laajamittaisempaa yhteiskunnallista keskusteltua".

16.2.2023: Perustuslakivaliokunta: Rituaaliteurastukset sallittava edelleen
Perustuslakivaliokunnan mukaan rituaaliteurastusten kielto ei ole oikeasuhteinen rajoitus uskonnonvapauteen. Valiokunta teki päätöksen äänin 10-5.

15.2.2023: Perustuslakivaliokunta hyväksyi kirkkolain muutoksen
Valiokunta esittää lausumaa, joka toteutuessaan olisi askel kohti kirkon ja valtion eroa. Esitetyn lain valiokunta kuitenkin hyväksyy nyt, kun siihen on tehty valiokunnan aiemmin vaatimat muutokset.

10.2.2023: Vaalikone avattu
Vaalikoneessa kysytään mm. rituaaliteurastuksesta, kirkon ja valtion erosta ja jumalanpilkkalaista.

27.1.2023: Raportit kristittyjen ja ateistien uskonnonvapaudesta
Kristittyjen Open Doors ja uskonnottomien IHEU ovat jälleen julkaisseet raporttinsa uskonnonvapauden toteutumisesta eri maissa. Tulokset ovat varsin samansuuntaisia molemmissa raporteissa.

19.1.2023: Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko tammi-helmikuussa
Yhdistyneiden kansakuntien järjestämä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko on 30.1. -- 5.2.2023. Vuositeemana on 'Edistänkö rauhaa'.

8.1.2023: Vaalikone kerää vastauksia
Eduskuntavaalien 2023 vaalikone kerää vastauksia ehdokkailta. Voit auttaa vaalikonetta muistuttamalla oman vaalipiirisi ehdokkaita vastaamisesta.

13.12.2022: Valtiovarainvaliokunta: Vapaa-ajattelijain liitolle 50 000 euroa
Valtiovarainvaliokunta esittää Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle samaa 50 000 euron avustusta, jonka se myönsi myös viimeksi. Muuten uskontoja sivuavia konkreettisia muutoksia ei mietinnössä ole, mutta valiokunta toteaa turvallisuusuhkia kohdistuvan muihinkin uskonnollisiin tiloihin kuin nyt tukea saavaan Helsinin juutalaisen seurakunnan synagogaan.

15.11.2022: Yhdenvertaisuusvaltuutettu: päiväkodinpääsiäistilaisuus oli uskonnonharjoitusta
Kun tilaisuuden toteutti seurakunta ja siinä näytellyssä Raamatun kohtauksessa muun muassa kerrottiin enkelin käskeneen kertomaan kaikille ilouutista Jeesuksen ylösnousemuksesta, oli kyseessä uskonnonharjoitusta ja päiväkodin olisi tullut järjestää vaihtoehtoinen tilaisuus.

Uutisarkisto

Vanhat uutiset on arkistoitu vuosittain. Samaan uutiseen voi olla viittaus useamman vuoden kohdalta, jos uutinen käsittelee tapausta joka jatkui yli vuodenvaihteen.

Arkistot vuosittain

Uutislista

Saat halutessasi tiedon sivujen päivityksistä ja uutisista myös sähköpostiisi. Ks. erillinen sivu uutislista.