Uutiset ja uudet sivut

Liity uutislistalle tai tilaa RSS-feedi, niin saat suoraan sähköpostiisi uusimmat uutiset ja tiedon uusista artikkeleista.

4.10.2021: Kansalaisaloitteella ET-opetuksen vapauttamisesta 10 000 kannattajaa
Kansalaisaloite, jolla sallittaisiin elämänkatsomustiedon opiskelu myös uskontokuntiin kuuluville on saanut 10 000 kannatusilmoitusta.

27.09.2021: Budjettiesitys 2022 noudattaa ministeriön esitystä
Uskontokuntien tuki hallituksen esityksessä noudattaa käytännössä suoraan ministeriön ehdotusta. Ainoastaan indeksitarkistusta on nostettu 0,1 %-yksikköä.

01.09.2021: Koronatukea uskonnollisille kesätapahtumille
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa yhteensä enintään 1,5 miljoonaa euroa uskonnollisia kesätapahtumia järjestäville toimijoille, joiden maksuvalmius on heikentynyt koronarajoitusten vuoksi.

31.8.2021: Eutanasiasta raportti, lääkärin omantunnonvapaus
Eutanasiaa selvittänyt työryhmä toteaa, että jos eutanasia sallitaan, tulee lääkäreillä ja hoitajilla olla omantunnonvapauteen pohjautuva oikeus kieltäytyä eutanasian toteuttamisesta.

26.8.2021: Elämänkatsomustiedon avaamisesta kansalaisaloite
Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että elämänkatsomustiedon opiskelu sallittaisiin kaikille, mukaanlukien Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat. Nykyään valinnanvapaus on olemassa vain toiseen suuntaan.

19.8.2021: Katsomusaineiden opetusta selvitetään
Opetusministeriö on tilannut selvityksen uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksesta. Se odottaa "vaihtoehtoisia esityksiä katsomusaineiden uudistamistarpeista ja toteuttamistavoista entistä monimuotoisemmassa yhteiskunnassa."

14.8.2021: Valtion talousarvioesityksessä ei yllätyksiä
Valtiovarainministeriön esityksessä valtion talousarvioiksi ei ole suuria muutoksia. Juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen suunnattu täsmäavustus on puolitettu 150 tuhanteen euroon.

9.7.2021: Jumalanpilkka taas keskusteltavana
Oikeusoppineet kumoaisivat jumalanpilkkalain. Kansanedustajien enemmistön kanta on epäselvä. Lakimuutosta tuskin tapahtuu muutoin kuin osana laajempaa rikoslain uudistusta.

5.7.2021: Sisäministeriöltä raportti uskontokuntien tilojen turvallisuuden parantamisesta
Vain 33 % juutalaisista koki olonsa turvalliseksi uskonnollisen tilan lähellä. Muslimeilla luku oli suurempi, kristityillä suurin. Näiden perusteella ministeriö suosittelee mm. turvallisuuskoulutusta uskontokunnille.

3.7.2021: Vapaa-ajattelijoiden koulukysely: mm. ET-opetuksessa ongelmia
Kyselyn perusteella ongelmia oli runsaasti myös uskonnollisissa tilaisuuksissa. Joissakin tapauksissa tunnustuksetonta vaihtoehtoa ei ollut lainkaan, toisissa se oli selkeästi huonompi ja/tai sen sisällöstä ei kerrottu selkeästi.

1.7.2021: Perusoikeusbarometri mittasi asenteita vähemmistöihin
Kyselyn perusteella muslimi naapurina tuntuisi epämiellyttävältä 38 prosentin mielestä. Vertailuksi luku oli 53 % romanien ja 11 % homoseksuaalien osalta.

27.6.2021: Oikeusasiamies: Seurakuntakeskuksen käyttö "ei ongelmatonta" TE-keskuksen tilaisuudessa
Oikeusasiamiehen mukaan "Tietyn uskonnonharjoittajan tilan käyttäminen valtiovallan toiminnassa voidaan periaatteessa nähdä jännitteisessä suhteessa neutraalisuusvaatimukseen." Selvää rajanvetoa ratkaisussa ei kuitenkaan ole.

24.6.2021: Uusi yhdistys sanan- ja uskonnonvapautta puolustamaan
Suomeen on perustettu uusi yhdistys, jonka tarkoitus on "edistää ja valvoa sanan- ja uskonnonvapauden toteutumista Suomessa, erityisesti vapautta ilmaista ja harjoittaa julkisesti ja yksityisesti sekä yhteisöllisesti Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa - -"

23.6.2021: Vaalikoneen tulokset
Vaalikonevastausten analyysi paljastaa selkeitä eroja iän, sukupuolen ja paikkakunnan mukaan. Esimerkiksi vanhemmat ehdokkaat veisivät oppilaat säännöllisesti koululaisjumalanpalvelukseen nuoria ehdokkaita todennäköisemmin.

22.6.2021: Viharikosten motiiveista 2. yleisin uskonto tai katsomus
Selvityksen mukaan kiihotuksessa kansanryhmää vastaan motiivi oli uskonto tai katsomus yhtä usein kuin etninen tausta. Sen sijaan koventamisperusteena muussa rikoksessa uskonto oli hyvin harvoin.

27.5.2021: Koronarajoitukset ja Espoon kotikirkko eduskunnassa
Lainvastaisesta kokoontumisesta jumalanpalvelukseen tuli sakot. Kansanedustajien Päivi Räsänen ja Antero Laukkanen kirjallisessa kysymyksessä moitittiin viranomaisten epäselvää ohjeistusta.

21.5.2021: Vaalikone erottaa puolueita ja ehdokkaita
Vaalikoneeseen vastanneet 1700 ehdokasta paljastavat selviä eroja puolueiden välillä. Esimerkiksi säännöllisiä koululaisjumalanpalveluksia kannattaa noin 75 % Keskustan ehdokkaista, SDP:n ehdokkaista puolestaan 30 %.

5.5.2021: Vaalikone avautui
Kuntavaaleja 2021 koskeva vaalikone on avautunut. Toistaiseksi vastanneita ehdokkaita on vain noin 700.

4.5.2021: Oikeusasiamies: Uskonnollisesta sotilasvalasta voi luopua
Oikeusasiamies toteaa puolustusministeriölle, että valtion neutraalisuusperiaatteen johdosta tulisi pohtia onko uskonnollinen sotilasvala edelleen perusteltua.

30.4.2021: Opetushallitus uusii ohjeet koulujen uskonnollisista tilaisuuksista
Opetushallitus esittää pieniä tarkennuksia. Erityisesti uskonnollisia tilaisuuksia ei voi luonnoksen mukaan lainkaan järjestää, ellei tarjolla ole neutraalia vaihtoehtoa. Opetusministeriö esittää, että uskonnollisista tilaisuuksia kouluajalla luovutaan kokonaan.

Uutisarkisto

Vanhat uutiset on arkistoitu vuosittain. Samaan uutiseen voi olla viittaus useamman vuoden kohdalta, jos uutinen käsittelee tapausta joka jatkui yli vuodenvaihteen.

Arkistot vuosittain

Uutislista

Saat halutessasi tiedon sivujen päivityksistä ja uutisista myös sähköpostiisi. Ks. erillinen sivu uutislista.