Uutiset ja uudet sivut

Liity uutislistalle tai tilaa RSS-feedi, niin saat suoraan sähköpostiisi uusimmat uutiset ja tiedon uusista artikkeleista.

9.10.2020: Valtiopäiväjumalanpalvelukset jatkuvat
Puhemiesneuvosto muutti ohjeita eduskunnan avajaisjuhlallisuuksista. Jumalanpalvelus pidetään edelleen, mutta sitä ei enää oteta osaksi pöytäkirjaa. Tunnustuksettoman vaihtoehtotilaisuuden rooli nostettiin puoliviralliseksi.

5.10.2020: Pienuskontojen valtiontuki nousee
Budjettiriihessä päätettiin nostaa pienuskontojen valtiontukea yli 800 000 euroon ja myöntää juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen 300 000 euroa. Muita olennaisia muutoksia ei tullut.

30.9.2020: Lakivaliokunta: poikien ympärileikkaus selvitykseen
Lakivaliokunnan enemmistö haluaa selvittää, tulisiko poikien ympärileikkaus kieltää vai sallia. Eriäviä mielipiteitä tähän jätettiin molempiin suuntiin. Erillisen tyttöjen ympärileikkauksen kieltävän pykälän kannalla valiokunta on yksimielisesti.

20.9.2020: KHO: Samaa sukupuolta olevan parin vihkijälle sai antaa varoituksen
Vastoin julkisuudessa esitettyä ei Evankelis-luterilaisen kirkon autonomia ollut vaarassa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kyse vain siitä, onko samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen kirkon sisäisesti epäselvä asia.

18.9.2020: Kokoomus kääntyi kannattamaan ympärileikkauskieltoa
Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi aloitteen, jonka mukaan poikien ympärileikkauksen ilman suostumusta tulee olla rangaistavaa.

11.9.2020: Uskonnonharjoitus rajataan pois koronarajoitusten alasta
Tartuntatautilakia kiristetään, mutta jumalanpalvelukset ja vastaavat rajataan pois lainmuutoksesta. Hallitus ilmeisesti katsoo, ettei tavallisella lailla voida puuttua uskonnonvapauden ydinalueeseen edes epidemian rajoittamiseksi.

10.9.2020: Oikeusasiamies kommentoi uskontoa koulussa
Oikeusasiamies on ottanut kantaa uskonnonharjoitukseen koulussa. Selkeitä rajanvetoja ratkaisussa ei ole.

25.8.2020: Rippikouluinfo koulussa on sallittu tietyin reunaehdoin
Oikeusasiamies toteaa ettei koulu rikkonut lakia antaessaan seurakunnan pitää infotilaisuus rippikoulusta koululla. Toisaalta koulun on mm. varmistettava ettei synny mielikuvaa jonka mukaan tilaisuuteen osallistuminen olisi pakollista.

13.8.2020: Valtion talousarviossa uskontokuntien tuki ennallaan
Valtion talousarviossa mm. pienuskontojen 500 000 ja Ortodoksisen kirkon reilut 2,5 miljoonaa euroa säilyvät ennallaan.

21.6.2020: Rikosilmoitus Uskontojen uhrien tuesta ei johda toimenpiteisiin
Jehovan todistajien rikosilmoitukset Uskontojen uhrien tuesta ym. uskontokuntaa kritisoineista tahoista eivät ole johtaneet tuloksiin. Poliisin mukaan sananvapaus kattaa esitetyn kritiikin.

6.6.2020: Uskonnollisia tunnuksia poliisin virkapuvussa selvitetään
Sisäministeriö aloittaa hankkeen, jossa selvitetään uskonnollisten tunnusten sallimista osana poliisin virkapukua.

4.5.2020: Selvitys: Uskonto harvoin yhdenvertaisuusongelma työssä
Valtioneuvoston teettämän selvityksen perusteella uskonto ja vakaumus ovat harvoin syynä syrjintään työpaikoilla. Joissakin tapauksissa se oli aiheuttanut hankausta eri taustoista tulevien henkilöiden kesken.

30.4.2020: Lähetysseura etsii mahdollisuuksia vahvistaa uskonnonvapautta ulkomailla
Ulkoministeriön hankkeessa pyritään "havainnoimaan herkkyyksiä ja mahdollisuuksia uskonnon- ja vakaumuksenvapauden vahvistamiseksi". Käytännössä hankkeen toteuttaa Lähetysseura. Vielä ei ole kerrottu tuloksista.

25.4.2020: Opas ihmisoikeuksista kasvatusalalla
Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan oppaassa perus- ja ihmisoikeuksista kasvatusalalla on yhtenä teemana uskonto ja katsomukset.

21.4.2020: Koronavirus ja uskonnollisten yhdyskuntien kokoukset
Muodollisesti rekisteröitynä yhdistyksenä ja rekisteröitynä uskonnollisena yhdyskuntana toimivat uskontokunnat joutuvat eri asemaan, ellei hallitus tuo lisäesitystä eduskunnalle. Syynä on muodollisesti eri oikeushenkilömuotojen kuuluminen eri ministeriöiden alaan.

19.3.2020: Koronavirus ja uskonnollinen toiminta
Yli kymmenen hengen kielto yleisille kokouksille ei lain nojalla koske tavanmukaisia jumalanpalveluksia. Käytännössä uskontokunnat ovat kuitenkin itse ajaneet toimintansa alas koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

9.3.2020: Perustuslakivaliokunta hylkäsi kirkkolain muutosesityksen
Perustuslakivaliokunta on yllättäen hylännyt evankelis-luterilaista kirkkoa koskevan kirkkolain muutoksen. Se kritisoi samalla koko järjestelmää lakiteknisesti, mutta ei edellytä muutoksia valtionkirkkojärjestelmään sinänsä.

31.1.2020: Perussuomalaiset: joulujuhlat ja -kirkot säilytettävä
Perussuomalaiset kannattaa koulujen uskonnollisten tilaisuuksien säilyttämistä ja vihjaa jumalanpilkkalain muuttamiseen tai kumoamiseen.

27.12.2019: Juutalaisen seurakunnan turvallisuudesta kirjallinen kysymys
Sisäministeri vastasi kirjalliseen kysymykseen juutalaisen seurakunnan turvallisuudesta. Poliisi ei arvioi uhan kasvaneen, mutta koettu turvallisuus on heikentynyt.

15.12.2019: Valiokunta: lisärahaa juutalaisille ja vapaa-ajattelijoille
Valtiovarainvaliokunta haluaa vakiinnutta tuen juutalaisen seurakunnan turvallisuusjärjestelyihn ja palauttaa Vapaa-ajattelijain liiton valtiontuen.

Uutisarkisto

Vanhat uutiset on arkistoitu vuosittain. Samaan uutiseen voi olla viittaus useamman vuoden kohdalta, jos uutinen käsittelee tapausta joka jatkui yli vuodenvaihteen.

Arkistot vuosittain

Uutislista

Saat halutessasi tiedon sivujen päivityksistä ja uutisista myös sähköpostiisi. Ks. erillinen sivu uutislista.