Uutiset ja uudet sivut

Liity uutislistalle tai tilaa RSS-feedi, niin saat suoraan sähköpostiisi uusimmat uutiset ja tiedon uusista artikkeleista.

24.11.2020: Uskot-foorumilta opas pienuskontojen opetuksen ongelmiin
Kolmen uskonnon yhteistyöelimen oppaassa otetaan voimakkaasti kantaa katsomusaineiden yhteisopetusta vastaan. Opas kertoo mihin erilaisiin viranomaisiin voi ottaa yhteyttä, jos opetuksessa on ongelmia.

15.11.2020: Kokoomusnuoret: yhteinen katsomusaine kaikille ja jumalanpilkkalaki pois
Kokoomusnuoret kumoaisi jumalanpilkkalain ja nykymuotoisen uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksen.

5.11.2020: Oikeusasiames: Uskonnon opetus ja uskonnonharjoitus erotettava
Oikeusamies moittii lievästi koulua siitä, että seurakunnan järjestämän tapahtumapäivän sisältö ei ollut etukäteen tiedossa. Muutosta oikeustilaan päätös ei tuo.

1.11.2020: Kansalaisaloite poikien ympärileikkauksen kieltämiseksi
Ympärileikkauskiellon ulottamisesta myös poikiin on tehty myös uusi kansalaisaloite. Vajaassa kahdessa viikossa sitä on kannattanut noin 9000 suomalaista.

26.10.2020: Kirkkolain uudistuksesta uusi yritys
Perustuslakivaliokunnan yllättäen hylättyä kirkkolain muutosesityksen on kirkkohallitus tehnyt uuden esityksen. Varsinaisia asiallisia muutoksia on vähän, ero on lähinnä periaatteellinen.

30.9.2020: 15 kansanedustajan aloite: poikien ympärileikkaus kiellettävä
Tusina Kokoomuksen kansanedustajaa yhdessä parin muun edustajan kanssa on tehnyt toimenpidealoitteen jossa käytännössä ehdotetaan poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkauksen kieltoa.

21.10.2020: Vanhoillislestadiolaiset huolissaan uskonnonvapauden kaventumisesta
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) johtokunta on tehnyt positiivista uskonnonvapautta ja koulujen uskonnon opetusta tukevan kannanilmaisun.

9.10.2020: Valtiopäiväjumalanpalvelukset jatkuvat
Puhemiesneuvosto muutti ohjeita eduskunnan avajaisjuhlallisuuksista. Jumalanpalvelus pidetään edelleen, mutta sitä ei enää oteta osaksi pöytäkirjaa. Tunnustuksettoman vaihtoehtotilaisuuden rooli nostettiin puoliviralliseksi.

5.10.2020: Pienuskontojen valtiontuki nousee
Budjettiriihessä päätettiin nostaa pienuskontojen valtiontukea yli 800 000 euroon ja myöntää juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen 300 000 euroa. Muita olennaisia muutoksia ei tullut.

30.9.2020: Lakivaliokunta: poikien ympärileikkaus selvitykseen
Lakivaliokunnan enemmistö haluaa selvittää, tulisiko poikien ympärileikkaus kieltää vai sallia. Eriäviä mielipiteitä tähän jätettiin molempiin suuntiin. Erillisen tyttöjen ympärileikkauksen kieltävän pykälän kannalla valiokunta on yksimielisesti.

20.9.2020: KHO: Samaa sukupuolta olevan parin vihkijälle sai antaa varoituksen
Vastoin julkisuudessa esitettyä ei Evankelis-luterilaisen kirkon autonomia ollut vaarassa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kyse vain siitä, onko samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen kirkon sisäisesti epäselvä asia.

18.9.2020: Kokoomus kääntyi kannattamaan ympärileikkauskieltoa
Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi aloitteen, jonka mukaan poikien ympärileikkauksen ilman suostumusta tulee olla rangaistavaa.

11.9.2020: Uskonnonharjoitus rajataan pois koronarajoitusten alasta
Tartuntatautilakia kiristetään, mutta jumalanpalvelukset ja vastaavat rajataan pois lainmuutoksesta. Hallitus ilmeisesti katsoo, ettei tavallisella lailla voida puuttua uskonnonvapauden ydinalueeseen edes epidemian rajoittamiseksi.

10.9.2020: Oikeusasiamies kommentoi uskontoa koulussa
Oikeusasiamies on ottanut kantaa uskonnonharjoitukseen koulussa. Selkeitä rajanvetoja ratkaisussa ei ole.

25.8.2020: Rippikouluinfo koulussa on sallittu tietyin reunaehdoin
Oikeusasiamies toteaa ettei koulu rikkonut lakia antaessaan seurakunnan pitää infotilaisuus rippikoulusta koululla. Toisaalta koulun on mm. varmistettava ettei synny mielikuvaa jonka mukaan tilaisuuteen osallistuminen olisi pakollista.

13.8.2020: Valtion talousarviossa uskontokuntien tuki ennallaan
Valtion talousarviossa mm. pienuskontojen 500 000 ja Ortodoksisen kirkon reilut 2,5 miljoonaa euroa säilyvät ennallaan.

21.6.2020: Rikosilmoitus Uskontojen uhrien tuesta ei johda toimenpiteisiin
Jehovan todistajien rikosilmoitukset Uskontojen uhrien tuesta ym. uskontokuntaa kritisoineista tahoista eivät ole johtaneet tuloksiin. Poliisin mukaan sananvapaus kattaa esitetyn kritiikin.

6.6.2020: Uskonnollisia tunnuksia poliisin virkapuvussa selvitetään
Sisäministeriö aloittaa hankkeen, jossa selvitetään uskonnollisten tunnusten sallimista osana poliisin virkapukua.

4.5.2020: Selvitys: Uskonto harvoin yhdenvertaisuusongelma työssä
Valtioneuvoston teettämän selvityksen perusteella uskonto ja vakaumus ovat harvoin syynä syrjintään työpaikoilla. Joissakin tapauksissa se oli aiheuttanut hankausta eri taustoista tulevien henkilöiden kesken.

30.4.2020: Lähetysseura etsii mahdollisuuksia vahvistaa uskonnonvapautta ulkomailla
Ulkoministeriön hankkeessa pyritään "havainnoimaan herkkyyksiä ja mahdollisuuksia uskonnon- ja vakaumuksenvapauden vahvistamiseksi". Käytännössä hankkeen toteuttaa Lähetysseura. Vielä ei ole kerrottu tuloksista.

Uutisarkisto

Vanhat uutiset on arkistoitu vuosittain. Samaan uutiseen voi olla viittaus useamman vuoden kohdalta, jos uutinen käsittelee tapausta joka jatkui yli vuodenvaihteen.

Arkistot vuosittain

Uutislista

Saat halutessasi tiedon sivujen päivityksistä ja uutisista myös sähköpostiisi. Ks. erillinen sivu uutislista.