Uutisarkisto 2020

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

31.1.2020: Perussuomalaiset: joulujuhlat ja -kirkot säilytettävä
Perussuomalaiset kannattaa koulujen uskonnollisten tilaisuuksien säilyttämistä ja vihjaa jumalanpilkkalain muuttamiseen tai kumoamiseen.

9.3.2020: Perustuslakivaliokunta hylkäsi kirkkolain muutosesityksen
Perustuslakivaliokunta on yllättäen hylännyt evankelis-luterilaista kirkkoa koskevan kirkkolain muutoksen. Se kritisoi samalla koko järjestelmää lakiteknisesti, mutta ei edellytä muutoksia valtionkirkkojärjestelmään sinänsä.

19.3.2020: Koronavirus ja uskonnollinen toiminta
Yli kymmenen hengen kielto yleisille kokouksille ei lain nojalla koske tavanmukaisia jumalanpalveluksia. Käytännössä uskontokunnat ovat kuitenkin itse ajaneet toimintansa alas koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

21.4.2020: Koronavirus ja uskonnollisten yhdyskuntien kokoukset
Muodollisesti rekisteröitynä yhdistyksenä ja rekisteröitynä uskonnollisena yhdyskuntana toimivat uskontokunnat joutuvat eri asemaan, ellei hallitus tuo lisäesitystä eduskunnalle. Syynä on muodollisesti eri oikeushenkilömuotojen kuuluminen eri ministeriöiden alaan.

25.4.2020: Opas ihmisoikeuksista kasvatusalalla
Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan oppaassa perus- ja ihmisoikeuksista kasvatusalalla on yhtenä teemana uskonto ja katsomukset.

30.4.2020: Lähetysseura etsii mahdollisuuksia vahvistaa uskonnonvapautta ulkomailla
Ulkoministeriön hankkeessa pyritään "havainnoimaan herkkyyksiä ja mahdollisuuksia uskonnon- ja vakaumuksenvapauden vahvistamiseksi". Käytännössä hankkeen toteuttaa Lähetysseura. Vielä ei ole kerrottu tuloksista.

4.5.2020: Selvitys: Uskonto harvoin yhdenvertaisuusongelma työssä
Valtioneuvoston teettämän selvityksen perusteella uskonto ja vakaumus ovat harvoin syynä syrjintään työpaikoilla. Joissakin tapauksissa se oli aiheuttanut hankausta eri taustoista tulevien henkilöiden kesken.

6.6.2020: Uskonnollisia tunnuksia poliisin virkapuvussa selvitetään
Sisäministeriö aloittaa hankkeen, jossa selvitetään uskonnollisten tunnusten sallimista osana poliisin virkapukua.

21.6.2020: Rikosilmoitus Uskontojen uhrien tuesta ei johda toimenpiteisiin
Jehovan todistajien rikosilmoitukset Uskontojen uhrien tuesta ym. uskontokuntaa kritisoineista tahoista eivät ole johtaneet tuloksiin. Poliisin mukaan sananvapaus kattaa esitetyn kritiikin.

13.8.2020: Valtion talousarviossa uskontokuntien tuki ennallaan
Valtion talousarviossa mm. pienuskontojen 500 000 ja Ortodoksisen kirkon reilut 2,5 miljoonaa euroa säilyvät ennallaan.

25.8.2020: Rippikouluinfo koulussa on sallittu tietyin reunaehdoin
Oikeusasiamies toteaa ettei koulu rikkonut lakia antaessaan seurakunnan pitää infotilaisuus rippikoulusta koululla. Toisaalta koulun on mm. varmistettava ettei synny mielikuvaa jonka mukaan tilaisuuteen osallistuminen olisi pakollista.

10.9.2020: Oikeusasiamies kommentoi uskontoa koulussa
Oikeusasiamies on ottanut kantaa uskonnonharjoitukseen koulussa. Selkeitä rajanvetoja ratkaisussa ei ole.

11.9.2020: Uskonnonharjoitus rajataan pois koronarajoitusten alasta
Tartuntatautilakia kiristetään, mutta jumalanpalvelukset ja vastaavat rajataan pois lainmuutoksesta. Hallitus ilmeisesti katsoo, ettei tavallisella lailla voida puuttua uskonnonvapauden ydinalueeseen edes epidemian rajoittamiseksi.

18.9.2020: Kokoomus kääntyi kannattamaan ympärileikkauskieltoa
Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi aloitteen, jonka mukaan poikien ympärileikkauksen ilman suostumusta tulee olla rangaistavaa.

20.9.2020: KHO: Samaa sukupuolta olevan parin vihkijälle sai antaa varoituksen
Vastoin julkisuudessa esitettyä ei Evankelis-luterilaisen kirkon autonomia ollut vaarassa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kyse vain siitä, onko samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen kirkon sisäisesti epäselvä asia.

30.9.2020: Lakivaliokunta: poikien ympärileikkaus selvitykseen
Lakivaliokunnan enemmistö haluaa selvittää, tulisiko poikien ympärileikkaus kieltää vai sallia. Eriäviä mielipiteitä tähän jätettiin molempiin suuntiin. Erillisen tyttöjen ympärileikkauksen kieltävän pykälän kannalla valiokunta on yksimielisesti.

5.10.2020: Pienuskontojen valtiontuki nousee
Budjettiriihessä päätettiin nostaa pienuskontojen valtiontukea yli 800 000 euroon ja myöntää juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen 300 000 euroa. Muita olennaisia muutoksia ei tullut.

9.10.2020: Valtiopäiväjumalanpalvelukset jatkuvat
Puhemiesneuvosto muutti ohjeita eduskunnan avajaisjuhlallisuuksista. Jumalanpalvelus pidetään edelleen, mutta sitä ei enää oteta osaksi pöytäkirjaa. Tunnustuksettoman vaihtoehtotilaisuuden rooli nostettiin puoliviralliseksi.

21.10.2020: Vanhoillislestadiolaiset huolissaan uskonnonvapauden kaventumisesta
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) johtokunta on tehnyt positiivista uskonnonvapautta ja koulujen uskonnon opetusta tukevan kannanilmaisun.

30.9.2020: 15 kansanedustajan aloite: poikien ympärileikkaus kiellettävä
Tusina Kokoomuksen kansanedustajaa yhdessä parin muun edustajan kanssa on tehnyt toimenpidealoitteen jossa käytännössä ehdotetaan poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkauksen kieltoa.

26.10.2020: Kirkkolain uudistuksesta uusi yritys
Perustuslakivaliokunnan yllättäen hylättyä kirkkolain muutosesityksen on kirkkohallitus tehnyt uuden esityksen. Varsinaisia asiallisia muutoksia on vähän, ero on lähinnä periaatteellinen.

1.11.2020: Kansalaisaloite poikien ympärileikkauksen kieltämiseksi
Ympärileikkauskiellon ulottamisesta myös poikiin on tehty myös uusi kansalaisaloite. Vajaassa kahdessa viikossa sitä on kannattanut noin 9000 suomalaista.

5.11.2020: Oikeusasiames: Uskonnon opetus ja uskonnonharjoitus erotettava
Oikeusamies moittii lievästi koulua siitä, että seurakunnan järjestämän tapahtumapäivän sisältö ei ollut etukäteen tiedossa. Muutosta oikeustilaan päätös ei tuo.

15.11.2020: Kokoomusnuoret: yhteinen katsomusaine kaikille ja jumalanpilkkalaki pois
Kokoomusnuoret kumoaisi jumalanpilkkalain ja nykymuotoisen uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksen.

24.11.2020: Uskot-foorumilta opas pienuskontojen opetuksen ongelmiin
Kolmen uskonnon yhteistyöelimen oppaassa otetaan voimakkaasti kantaa katsomusaineiden yhteisopetusta vastaan. Opas kertoo mihin erilaisiin viranomaisiin voi ottaa yhteyttä, jos opetuksessa on ongelmia.

1.12.2020: Väitöskirja kirkollistamisesta Itä-Karjalassa 1941-45
Vallatussa Itä-Karjalassa uskonnollinen toiminta nähtiin osana suomalaistamista. Luterilaiset pyrkivät käännyttämään myös ortodokseja, kunnes Mannerheimin puuttuminen asiaan keväällä 1942 lopetti sen.

10.12.2020: Koronarajoitukset osin mahdollisiksi myös uskonnonharjoitukseen
Hallitus esittää vastoin aiempaa lakiluonnosta, että koronarajoitukset voivat koskea myös uskonnollista toimintaa. Kirkkoja, moskeijoita tai vastaavia ei kuitenkaan voisi määrätä täysin suljettavaksi samalla tavalla kuin esimerkiksi ravintoloita.

13.12.2020: Lähetekeskustelussa eri kantoja jumalanpalvelusten koronarajoituksiin
Kokoomuksen ja Perussuomalaisten edustajat esittivät, että kirkot ja vastaavat voitaisiin ääritapauksessa määrätä suljettavaksi samoin kuin muutkin tilat. Kristillisdemokraatit haluavat tämän olevan mahdollista vain valmiuslain ollessa voimassa.

18.12.2020: Valiokunta lisäsi tuen vapaa-ajattelijoille
Valtiovarainvaliokunta lisäsi talousarvioon tuen Vapaa-ajattelijain liitolle. Samalla se käytännössä ehdottaa, että tuki palautetaan jatkossa suoraan hallituksen talousarvioesitykseen.

22.12.2020: Vihreiden eduskuntaryhmä esittää yhteistä katsomusainetta
Vihreät ehdottavat, että pitkällä tähtäimellä siirrytään yhteiseen katsomusaineeseen. Ensimmäinen askel olisi ET-opetuksen salliminen uskontokuntiin kuuluville ja välitavoite osittain yhdistetyt aineet.