Uutisarkisto 2020

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

31.1.2020: Perussuomalaiset: joulujuhlat ja -kirkot säilytettävä
Perussuomalaiset kannattaa koulujen uskonnollisten tilaisuuksien säilyttämistä ja vihjaa jumalanpilkkalain muuttamiseen tai kumoamiseen.

9.3.2020: Perustuslakivaliokunta hylkäsi kirkkolain muutosesityksen
Perustuslakivaliokunta on yllättäen hylännyt evankelis-luterilaista kirkkoa koskevan kirkkolain muutoksen. Se kritisoi samalla koko järjestelmää lakiteknisesti, mutta ei edellytä muutoksia valtionkirkkojärjestelmään sinänsä.

19.3.2020: Koronavirus ja uskonnollinen toiminta
Yli kymmenen hengen kielto yleisille kokouksille ei lain nojalla koske tavanmukaisia jumalanpalveluksia. Käytännössä uskontokunnat ovat kuitenkin itse ajaneet toimintansa alas koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

21.4.2020: Koronavirus ja uskonnollisten yhdyskuntien kokoukset
Muodollisesti rekisteröitynä yhdistyksenä ja rekisteröitynä uskonnollisena yhdyskuntana toimivat uskontokunnat joutuvat eri asemaan, ellei hallitus tuo lisäesitystä eduskunnalle. Syynä on muodollisesti eri oikeushenkilömuotojen kuuluminen eri ministeriöiden alaan.

25.4.2020: Opas ihmisoikeuksista kasvatusalalla
Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan oppaassa perus- ja ihmisoikeuksista kasvatusalalla on yhtenä teemana uskonto ja katsomukset.

30.4.2020: Lähetysseura etsii mahdollisuuksia vahvistaa uskonnonvapautta ulkomailla
Ulkoministeriön hankkeessa pyritään "havainnoimaan herkkyyksiä ja mahdollisuuksia uskonnon- ja vakaumuksenvapauden vahvistamiseksi". Käytännössä hankkeen toteuttaa Lähetysseura. Vielä ei ole kerrottu tuloksista.

4.5.2020: Selvitys: Uskonto harvoin yhdenvertaisuusongelma työssä
Valtioneuvoston teettämän selvityksen perusteella uskonto ja vakaumus ovat harvoin syynä syrjintään työpaikoilla. Joissakin tapauksissa se oli aiheuttanut hankausta eri taustoista tulevien henkilöiden kesken.

6.6.2020: Uskonnollisia tunnuksia poliisin virkapuvussa selvitetään
Sisäministeriö aloittaa hankkeen, jossa selvitetään uskonnollisten tunnusten sallimista osana poliisin virkapukua.

21.6.2020: Rikosilmoitus Uskontojen uhrien tuesta ei johda toimenpiteisiin
Jehovan todistajien rikosilmoitukset Uskontojen uhrien tuesta ym. uskontokuntaa kritisoineista tahoista eivät ole johtaneet tuloksiin. Poliisin mukaan sananvapaus kattaa esitetyn kritiikin.

13.8.2020: Valtion talousarviossa uskontokuntien tuki ennallaan
Valtion talousarviossa mm. pienuskontojen 500 000 ja Ortodoksisen kirkon reilut 2,5 miljoonaa euroa säilyvät ennallaan.

25.8.2020: Rippikouluinfo koulussa on sallittu tietyin reunaehdoin
Oikeusasiamies toteaa ettei koulu rikkonut lakia antaessaan seurakunnan pitää infotilaisuus rippikoulusta koululla. Toisaalta koulun on mm. varmistettava ettei synny mielikuvaa jonka mukaan tilaisuuteen osallistuminen olisi pakollista.

10.9.2020: Oikeusasiamies kommentoi uskontoa koulussa
Oikeusasiamies on ottanut kantaa uskonnonharjoitukseen koulussa. Selkeitä rajanvetoja ratkaisussa ei ole.

11.9.2020: Uskonnonharjoitus rajataan pois koronarajoitusten alasta
Tartuntatautilakia kiristetään, mutta jumalanpalvelukset ja vastaavat rajataan pois lainmuutoksesta. Hallitus ilmeisesti katsoo, ettei tavallisella lailla voida puuttua uskonnonvapauden ydinalueeseen edes epidemian rajoittamiseksi.

18.9.2020: Kokoomus kääntyi kannattamaan ympärileikkauskieltoa
Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi aloitteen, jonka mukaan poikien ympärileikkauksen ilman suostumusta tulee olla rangaistavaa.

20.9.2020: KHO: Samaa sukupuolta olevan parin vihkijälle sai antaa varoituksen
Vastoin julkisuudessa esitettyä ei Evankelis-luterilaisen kirkon autonomia ollut vaarassa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kyse vain siitä, onko samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen kirkon sisäisesti epäselvä asia.