25.4.2020

Opas ihmisoikeuksista kasvatusalalla

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on julkaissut oppaan "Perus- ja ihmisoikeudet opetus- ja kasvatusalalla : Oikeudellinen ja pedagoginen opas alan opiskelijoille ja asiantuntijoille". Opetus- ja kasvatusalan opiskelijoille ja asiantuntijoille suunnattu opas "tarkastelee arjen haasteita ja niitä koskevaa oikeudellista säätelyä".

Yksi oppaan kymmenestä teemasta on uskonto ja katsomukset.

Opas kertoo myös uskonnonvapaus.fi-sivunkin uutisoimista virsivisasta ja lukukauden päätöstilaisuudesta kirkossa. Konkreettisesti opas kehottaa pohtimaan mm. "millaiset uskonnollista alkuperää olevat traditiot voitaisiin katsoa hyväksyttäviksi ja millaiset eivät." ja purkamaan auki uutisoinnin ja some-viestinnän suhdetta siihen, mitä oikeusasiamies todella päätti uskonnonharjoituksesta kouluissa.

Katso myös opas kokonaisuudessaan.