19.11.2015

Oikeusasiamies: Opetushallitukselle moitteet Virsivisasta

Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantaa peruskouluissa järjestettyyn Virsivisa-kilpailuun:

Asiassa on siis kysymys siitä, voiko Virsivisan järjestäminen kouluissa olla vastoin opetuksen tunnustuksettomuutta ja vaarantaako se oppilaiden uskonnon- ja omantunnon vapautta. Koska opetuksen järjestäjän tulee toteuttaa opetus opetussuunnitelman mukaisesti ja opettajan velvollisuus on noudattaa opetussuunnitelmaa, on asiaa arvioitava myös opetussuunnitelman toteutumisen kannalta. Edelleen kyse on siitä, onko Opetushallitus mahdollisesti rikkonut julkiselle vallalle asetettua puolueettomuuden vaatimusta tiedottamalla ja rohkaisemalla kouluja osallistumaan Virsivisaan.

Oikeusasiamies selvittää ensin laajasti lainsäädäntöä ja mm. uskonnon opetuksen ja uskonnonharjoituksen suhdetta. Lopputulemana Virsivisaa ei kielletä, mutta jatkossa Opetushallituksen on selvemmin varmistettava, ettei visaa voi kokea pakollisena.

- - pidän selvänä, että virsien laulamiseen sisältyy aina lähtökohtaisesti voimakas uskonnonharjoittamiseen viittaava elementti. Virsivisan järjestäjäorganisaation mukaan sen missiona onkin vahvistaa lasten kristillistä identiteettiä ja sitoutumista seurakuntaan.

Käsitykseni mukaan onkin perusteltua, että opetuksen järjestäjä nimenomaisesti selvittää myös huoltajien näkemykset siitä, osallistuuko lapsi Virsivisaan. Suunnitellusta osallistumisesta tulee riittävän ajoissa tiedottaa huoltajia ja samalla huolehtia, että visaan osallistuminen on aidosti ja todellisesti vapaaehtoista, perheen vakaumusten ja näkemysten mukaista sekä vastaa huoltajien käsitystä uskonnon opetuksen opetussuunnitelman mukaisesta painottamisesta. Kilpailu ei saa häiritä siihen osallistumattomien opetusta ja heille tulee tarvittaessa järjestää muuta vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa.

Katso myös päätös kokonaisuudessaan.

Samassa yhteydessä oikeusasiamies totesi, että Opetushallituksen virkamies, joka kuului Virsivisan järjestävän kristillisen järjestön johtokuntaan, oli jäävi laatimaan kouluille menneen tiedotteen visasta.

Uutislista

Email: