Uutisarkisto 2015

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

22.1.2015: Eduskunta hyväksyi yhteisövero-osuuden muuttamisen valtiontueksi
Eduskunta hyväksyi lopullisesti lakimuutoksen, jolla valtionkirkkojen yhteisövero-osuus poistuu ja tilalle tulee ennalta määrätyn suuruinen suora valtiontuki.

23.1.2015: Lakivaliokunta: todistajan vala pois
Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen, joka poistaa uskonnollisen todistajan valan oikeudenkäynneistä.

30.1.2015: Puolustusvoimat muuttaa uskontoon liittyviä käytäntöjä
Erilliset vain sotilaspappien pitämät oppitunnit lopetetaan, ja jumalanpalvelukset siirtyvät selkeästi vapaaehtoisiksi vapaa-ajalle.

1.2.2015: Kansalaisaloite jumalanpilkkalain kumoamiseksi
Aloitteessa kumottaisiin nykyinen jumalanpilkkalaki.

6.2.2015: Eduskunta hyväksyi rippisalaisuuden laajentamisen pienuskontoihin
Eduskunta on hyväksynyt lain, jonka mukaan rippisalaisuus laajenee koskemaan myös rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien papit. Muista uskonnollisia yhteisöjä rippisalaisuus ei edelleenkään kata.

28.2.2015: Vaalikone avattu
Kysymykset mm. jumalanpilkkalaista, oikeudesta kieltäytyä abortien teosta ja valtionkirkkojen verotusoikeudesta jakavat sekä puolueita että ehdokkaita saman puolueen sisällä.

8.3.2015: Tuomarin vala ei poistu tällä vaalikaudella
Tuomarin uskonnollinen vala ja neutraali vakuutus jäävät lakikirjaan toistaiseksi. Hallitus ei ehtinyt antaa lakiesitystä, joka olisi poistanut tuomarinvalan samaan tapaan kuin todistajanvala poistuu.

13.3.2015: Eduskunta hyväksyi uskontokasvatuksen poistamisen päivähoidosta
Eduskunnan valiokunnat eivät ottaneet kantaa uskonnon asemaan, joten hallituksen esitys uskontokasvatuksen poistamisesta päiväkodeissa hyväksyttiin sellaisenaan.

4.3.2015: Aloitteessa jumalanpilkan poistamiseksi 2000 allekirjoitusta
Kansalaisaloite, jossa ehdotetaan kumottavaksi jumalanpilkkalaki, on saanut 2000 allekirjoitusta. Aloite menee eduskuntaan, jos kannattajia on vähintään 50000.

13.4.2015: Analyysi vaalikonevastauksista
Dosentti Markku Niemivirta laati analyysin vaalikoneen vastauksista. Sen mukaan ehdokkaat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: liberaalit, maltilliset ja konservatiivit.

18.4.2015: Oikeusasiamies: Vangin perhetapaaminen ei saa estää jumalanpalvelukseen pääsyä
Vankila on sijoittanut perhetapaamiset jumalanpalvelusaikaan. Oikeusasiamies pitää tilannetta epätyydyttävänä.

20.4.2015: Vaalikoneen loppuyhteenveto
Vaalikoneeseen vastasi entistä useampi ehdokas, mutta edelleen näkyvimmät ehdokkaat jättivät vastaamatta. Konetta käytettiin koneena varsin vähän, ja usempi tarkisti suoraan muutaman ehdokkaan kannan.

27.4.2015: Oikeusasiamies: Kuntoisuuslomilla lahjonta Alfa-kurssille ei hyväksyttävää
Oikeusasiamies toteaa, ettei kuntoisuuslomia voida myöntää varusmiehille uskonnollisesti tunnustuksellisen kurssin suorittamisesta.

6.5.2015: Ortodoksi-oppilas ei pääse ET-opetukseen
Hallinto-oikeus toteaa, ettei ortodoksisen uskonnon opetus ole uskonnonharjoitusta. Näin ollen Ortodoksiseen kirkkoon kuuluva oppilas voitiin velvoittaa osallistumaan siihen.

8.5.2015: Lukion opetussuunnitelma uudistuu
Lukioiden opetussuunnitelmien perusteet muuttuvat. Luonnoksen mukaan mm. erikseen todettaisiin opetuksen olevan uskonnollisesti sitoutumatonta.

14.8.2015: Pienuskontojen valtiontuki kasvaa
Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtiontuki puolitoistakertaistuu. Valtiovarainministeriön esityksessä summa on 532 tuhatta euroa. Ortodoksisen kirkon noin 2,5 miljoonan euron tuki säilyy suunnilleen entisellään.

17.8.2015: HU: Päiväkoti kielsi lasta rukoilemasta
Hyvinkäällä päiväkodissa oli kielletty lasta ristimästä käsiään. Varhaiskasvatuksesta vastaava johtaja toteaa, ettei kielto noudata kaupungin ohjeistusta.

22.8.2015: Oikeuskansleri: Raamattujen jakaminen uskonnollinen tilaisuus
Oikeuskanslerin linjauksen mukaan Raamattujen jako on tilaisuus, jonka monet henkilöt ovat voineet mieltää olevan uskonnollinen. Siitä olisi tullut tämän mukaisesti ilmoittaa oppilaiden vanhemmille.

26.8.2015: Tuomarin vala poistumassa
Tuomarien uskonnollinen vala poistuu ja tilalle tulee kaikille yhteinen neutraali tuomarin vakuutus. Vastaava muutos on jo tehty todistajanvalalle.

24.9.2015: Vauvakaste vaatii jatkossa myös isän luvan
Uuden avioliittolain myötä poistetaan uskonnonvapauslain poikkeus, joka on mahdollistanut vauvan liittämisen uskonnolliseen yhdyskuntaan myös vastoin isän tahtoa.

29.9.2015: Pienuskontojen valtiontukeen ei muutoksia hallituksessa
Hallitus esittää pienuskontojen valtiontuen noin kolminkertaistuvan. Esitys noudattaa täsmälleen valtiovarainministeriön ehdotusta.

18.10.2015: Hallitus: Äidin etuoikeus vauvan kastamiseen poistuu
Hallituksen esitys noudattaa täsmällisesti työryhmän esitystä, jonka mukaan poistuu äidin mahdollisuus liittää vauva uskontokunnan jäseneksi ilman isän tahtoa.

22.10.2015: Lähetekeskustelussa myös äidin etuoikeus vauvan kastamiseen
Eduskunnan lähetekeskustelussa avioliittolain muutoksesta sivuttiin myös esitettyä uskonnonvapauslain muutosta, jonka perusteella äiti ei voisi enää yksinään liittää vauvaa uskontokunnan jäseneksi.

5.11.2015: Lapsiasiavaltuutettu: Ympärileikkaukset kiellettävä
Lapsiasiavaltuutettu esittää alaikäisten tai ainakin vauvojen ympärileikkauksen kieltoa. Juutalaisseurakunnat vastustavat aloitetta omassa vastineessaan.

8.11.2015: Vankiloille uusi yhdenvertaisuusohje
Uusi suunnitelma tarkentaa vankeuslain säädöksiä mm. uskonnonvapaudesta. Esimerkiksi oikeus pitää hallussa uskontoon tai vakaumukseen liittyvää kirjallisuutta on mainittu erikseen.

19.11.2015: Oikeusasiamies: Opetushallitukselle moitteet Virsivisasta
Oikeusamies moittii Opetushallitusta Virsivisa-kilpailun järjestämistä. Kilpailua ei kielletty, mutta jatkossa on selvemmin varmistettava ettei sitä koeta pakolliseksi osaksi opetusta.

26.11.2015: Valiokunta ei kannata oikeutta kieltäytyä abortin teosta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hylättäväksi kansalaisaloitteen, jossa olisi annettu kätilöille oikeus kieltäytyä abortin tekemisestä.

4.12.2015: Eduskunta hylkäsi aloitteen oikeudesta kieltäytyä abortin teosta
Eduskunnan täysistunto hylkäsi kansalaisaloitteen, joka olisi antanut hoitohenkilökunnalle oikeuden kieltäytyä abortin teosta. Aloitetta kannatti noin kolmannes Keskustan kansanedustajista, puolet perussuomalaisista ja Kristillisdemokraattien ryhmä kokonaisuudessaan.

11.12.2015: Lakivaliokunta: poistetaan äidin etuoikeus vauvan kastamiseen
Lakivaliokunta kannattaa uskonnonvapauslain muutosta, jonka perusteella äiti ei voisi enää yksinään liittää vauvaa uskontokunnan jäseneksi. Päätös tehtiin äänin 10-2.