24.8.2015

Oikeuskansleri: Raamattujen jakaminen uskonnollinen tilaisuus

Oikeuskansleri on vetänyt uskonnollisen tilaisuuden rajaa. Näkemys siitä, oliko Raamattujen jakaminen uskonnollista vai ei, poikkesi selvästi kantelijan ja koulun välillä:

Kantelija on - - arvostellut koulun menettelyä. Koulun rehtori oli - - sallinut uskonnollisen yhteisön edustajan tulla kouluun puhumaan uskonnostaan, jakamaan uutta testamenttia, kättelemään oppilaita ja henkilökuntaa ja toivottamaan heille siunausta. Kirjoituksessa todetaan, ettei asiasta tiedotettu oppilaille etukäteen, heille ei painotettu, että heillä on vapaus olla tilanteesta poissa, eikä heille järjestetty vaihtoehtoista ohjelmaa

Koulun - - selvityksen mukaan Suomen Gideonit ry:n edustaja tuli koululle - - Oppilaille oli kerrottu edellisellä viikolla suullisesti tulevasta vierailusta ja raamattujen jakamisesta yhteisen viikonlopetustilaisuuden yhteydessä. Yhdistyksen edustaja kertoi tilaisuudessa lyhyesti toiminnastaan Suomessa ja kansainvälisesti. Hän kertoi selvityksen mukaan haluavansa antaa raamatun läsnäolijoille, mutta kertoi vastaanottamisen olevan vapaaehtoista. Vapaaehtoisuus kerrottiin myös koulun taholta. Selvityksessä katsotaan, ettei tilaisuus ollut uskonnollinen.

Oikeuskansleri kääntyi pikemminkin kantelijan kannalle:

Käytössäni olevan selvityksen mukaan tilaisuus on ollut sellainen, jonka monet henkilöt ovat kuitenkin voineet mieltää olevan uskonnollinen. Katson, että koulun olisi ollut tässä tilanteessa aiheellista toimia Opetushallituksen edellä mainittujen ohjeiden mukaan, eli ainakin ilmoittaa tilaisuudesta sekä oppilaille että heidän huoltajilleen, ja samalla kertoa, että kyseisestä tilaisuudesta voi olla myös poissa siltä osin kuin tilaisuuden ohjelma on uskonnolliseksi mielletty.

Ratkaisu tuntuu mielekkäältä. Lähtökohtaisesti uskonnollisen järjestön jakaessa pyhänä pitämiään kirjoituksia voidaan olettaa tilaisuuden olevan uskonnollinen.

Katso myös ratkaisu 983/1/2014 kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: