Uusin päivitys 3.4.2015: 2000 nimeä koossa.

Kansalaisaloite jumalanpilkkalain kumoamiseksi

1.2.2015: Aloite avattu

Kansalaisaloite.fi-palvelussa on avattu aloite jumalanpilkkalain kumoamiseksi.

Perustelujen mukaan

Uskonnonvapaus sisältää vapauden - - myös arvostella eri uskontoja. Uskonnonvapaus on rinnastettavissa poliittisen toiminnan vapauteen. Rajanveto eri uskonnollisten ja poliittisten vakaumusten välillä on joskus vaikeaa ja usein tarpeetontakin.

- -

Vaikka tiedossa on tapauksia, joissa tällaiseen toimintaan on reagoitu karkealla väkivallalla, ei sivistyneen yhteiskunnan pidä osoittaa pelkoa sellaisen edessä. On osoitettava, että mitkään uskonnolliset kuten poliittisetkaan vakaumukset eivät saa olla yhteiskunnan edessä minkäänlaisessa erityisasemassa.

Aloitteessa kumottaisiin myös uskonrauhan rikkominen meluamalla tms. tavalla esimerkiksi jumalanpalveluksessa. Jäljelle jäisi tällöin yleinen ilkivaltapykälä.

Aloitteen taustalle on laadittu myös laajempi taustasivu. Katso myös hakusanat jumalanpilkka ja uskonrauhan rikkominen

3.4.2015: 2000 nimeä koossa

Aloitteen 2000. allekirjoitus tuli 3.4.2015.

Aikaa kului siis noin kaksi kuukautta. Yhteensä keräysaika on enintään puoli vuotta. Allekirjoitustahdin tulisi siis monikymmenkertaistua, jotta riittävä määrä nimiä kertyisi.

Samaan aikaan esimerkiksi vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 372 on kannattanut jumalanpilkkalain kumoamista. Asian kannatus ei selvästikään muutu kansalaisaloitteen kannattamiseksi, ellei tieto aloitteesta leviä merkittästi paremmin.

Uutislista

Email: