Uskonrauhan rikkominen

Rikoslain nimike 'uskonrauhan rikkominen' sisältää kaksi momenttia. Ensimmäinen mometti käsittelee jumalanpilkkaa ja säädöstä on sovellettu 2000-luvullakin, ks. hakusana jumalanpilkka. Toinen momentti määrää rangaistavaksi uskonnonharjoituksen häiritsemisen:

Joka - - meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta,

on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslaki, 17. luku, 10 §

Säädöstä ei ole ilmeisesti koskaan sovellettu.

Ks. myös hakusana uskonnonharjoituksen estäminen. Laajempi artikkeli aiheesta on Uskonnonvapauden erityissuoja Suomen laissa.

Seuraava hakusana: Uskontojen historia ja siveysoppi


Teksti tarkistettu viimeksi 11.5.2024.
Anna palautetta