Uskonnonharjoituksen estäminen

Suomen laissa on erillisenä rikoksena kriminalisoitu uskonnonharjoituksen estäminen:

Joka käyttämällä väkivaltaa tai sillä uhkaamalla oikeudettomasti estää uskonnonvapauslaissa tarkoitetun kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan pitämästä jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta tai muuta uskonnonharjoitusta, on tuomittava uskonnonharjoituksen estämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Rikoslaki, 17. luku, 11 §

Käytännössä rikos edellyttäisi jotain muutenkin rangaistavaa tekoa, kuten pahoinpitelyä tai vapaudenriistoa. Vastaavaa erityissäännöstä esimerkiksi sananvapauden suojana ei olekaan, vaan esimerkiksi kirjapainon toiminnan estäminen rangaistaisiin ilkivaltana, tuhotyönä tms. nimikkeellä eikä sananvapauden estämisrikoksena.

Rikosnimikettä ei ole juuri lainkaan sovellettu; vuonna 2005 syyte on hylätty yhdessä tapauksessa, vuosina 2006-2020 ei ketään ole edes syytetty.

Katso tarkemmin artikkeli Uskonnonvapauden erityissuoja Suomen laissa.

Vertaa myös hakusana uskonrauhan rikkominen.

Seuraava hakusana: Uskonnollinen yhdyskunta


Teksti tarkistettu viimeksi 9.1.2022.
Anna palautetta