Pienuskontojen valtiontuki kasvaa

Uusi päivitys 29.9.2015: Talousarvioesityksessä ei muutoksia

14.8.2015: Valtiovarainministeriö esittää nostoa

Valtiovarainministeriö esittää, että vuonna 2016 käytetään 532 tuhatta euroa rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tukemiseen. Summa on aiemmin ollut 200,000 euroa, johon lisättiin vuodelle 2015 vielä 150,000 euron rakennusavustus. Kaikkiaan tuki siis puolitoistakertaistuu. Opetusministeriön ehdotuksessa tuki olisi kasvanut vielä hieman enemmän, 600 tuhanteen euroon.

Ortodoksisen valtionkirkon tuki on hieman yli 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi se ei korvaa osuutta kirkollisveron kantokuluista siten kuin Evankelis-luterilainen kirkko korvaa.

Aiempien päätösten mukaisesti yhteisöverosta ei enää anneta valtionkirkoille osuutta, vaan sen sijaan Evankelis-luterilainen kirkko saa 114 miljoonaa euroa suoraa rahoitusta. Tällä korvataan hautaustoimen tappio ja eräät vanhojen rakennusten ylläpidosta sekä väestökirjanpidosta koituvat kustannukset. Ks. aiemmat uutiset aiheesta.

Suomen islamilaisen neuvoston tuki on 52 tuhatta euroa. Uutena momenttina mukana on "Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen", johon on varattu 80 tuhatta.

29.9.2015: Talousarvioesityksessä ei muutoksia

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi noudattaa pienuskontojen tuen osalta ministeriön esitystä.

Talousarvio siirtyy seuraavaksi Eduskunnan käsittelyyn, jossa lausuntonsa tämän osalta antavat sivistysvaliokunta, valtiovarainvaliokunta ja mahdollisesti perustuslakivaliokunta.

Uutislista

Email: