18.4.2015

Oikeusasiamies: Vangin perhetapaaminen ei saa estää jumalanpalvelukseen pääsyä

Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaissut kantelun, jossa vankilassa on jumalanpalvelus ja perhetapaaminen sijoitettu samaan aikaan. Tilanne on jatkunut eräällä selliosastolla jo lähes kolmen vuoden ajan.

Vankilan pastori on pyrkinyt ratkaisemaan tilannetta. Kantelun perusteella "Pastorin työskentelyä asiassa on vaikeuttanut vankilan johdon suuri vaihtuvuus kyseisenä ajanjaksona." ja johtajan mukaan' "toimintojen järjestäminen sunnuntaisin on haastavaa henkilökunnan arkipäiviä lyhyemmistä työvuoroista johtuen".

Oikeusasiamies toteaa tilanteen epätyydyttäväksi:

Vankilan olosuhteissa uskonnonharjoittaminen näyttäytyy korostetusti vangin oikeutena. Vangeilla ei ole yleensä mahdollisuutta osallistua vankilan ulkopuoliseen uskonnonharjoitukseen. Näin ollen vapautensa menettäneen kannalta vankeinhoitoviranomaiset positiiviset toimenpiteet uskonnonvapauden niin positiivisten kuin negatiivisten aspektien toteutumiseksi korostuvat. - -

Vangilla on oikeus sekä tapaamisiin että uskonnonharjoittamiseen.

Oikeusasiamies ei kuitenkaan antanut huomautusta vankilalle, vaan ilmoitti vain käsityksensä. Ratkaisu on melko kevyt, kun ongelma on jatkunut useita vuosia.

Vankilassa on myös selvitetty mahdollisuutta pitää jumalanpalvelus jonain toisena päivänä. Oikeusasiamies toteaa:

- - kirkkojärjestys ei ilmeisesti jätä vankeinhoitoviranomaisille mahdollisuutta sunnuntaisten jumalanpalvelusten järjestämiselle lauantaisin. Viimeksi mainittu seikka jäänee valtion viranomaisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle, koska kirkkolain mukaan vain kirkolliskokous itse voi ehdottaa muutoksia kirkkolakiin.

Ratkaisussa ei oteta kantaa siihen, onko vangilla yleisesti oikeus osallistua toisinaan jumalanpalveluksiin, vai tulisi tämän olla oikeus nimenomaan tiettynä, uskonnon määräämänä pyhänä päivänä pidettävään jumalanpalvelukseen.

Asiasta uutisoi aiemmin Kotimaa24.fi-sivusto.

Ks. myös ratkaisu eoam 570/2015 kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: