27.4.2015

Oikeusasiamies: Kuntoisuuslomilla lahjonta Alfa-kurssille ei hyväksyttävää

Oikeusasiamiehen mukaan on epäasiallista antaa kuntoisuuslomaa kristillisen Alfa-kurssin suorittamisesta varusmiesaikana:

- - Merivoimien Esikunnan mukaan Suomenlahden Meripuolustusalueen komentaja voi asevelvollisuuslain ja normien puitteissa myöntää kuntoisuuslomia varusmiehille heidän osallistuessaan vapaa-aikana henkistä ja psyykkistä suorituskykyä edistävään toimintaan.

ALFA-kurssi on Merivoimien Esikunnan mukaan kuitenkin niin vahvasti kristillinen kurssi, etteivät kaikki varusmiehet voi osallistua kurssille heidän uskonnollisesta ja elämänkatsomuksellisesta vakaumuksestaan johtuen. Näin ollen kuntoisuuslomien myöntäminen Alfa-kursseille osallistumisesta voi asettaa varusmiehet epätasa-arvoiseen asemaan.

- -

Olen samaa mieltä Pääesikunnan ja Merivoimien Esikunnan kanssa myös siitä, että kuntoisuuslomien myöntämistä näille tunnustuksellisille kursseille osallistumisesta ei voida pitää asiallisena.

Toiminta oli lopetettu jo asian selvittämisen aikana, joten oikeusasiamies ei ryhtynyt enempiin toimenpiteisiin. Ratkaisusta käy myös ilmi, että kurssin pitämiseen oli annettu lupa vapaa-ajalla, eikä siihen siis käytetty varusmiesten palvelusaikaa.

Käytännössä kyseessä oli lahjonta. Varsinaisesti uskonnollisen kannan mukaan ei lomia myönnetty, mutta oltiin kuitenkin melko lähellä tätä. Ratkaisu on erittäin ymmärrettävä.

Lue myös ratkaisu kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: