Vaalikone eduskuntavaaleissa 2015

Uusin päivitys 20.4.2015: Analyysi lopputuloksista

28.2.2015: Vaalikone avattu

Sivustolle on jälleen avattu vaalikone. Kysymykset mm. jumalanpilkkalaista, oikeudesta kieltäytyä abortien teosta ja valtionkirkkojen verotusoikeudesta jakavat sekä puolueita että ehdokkaita saman puolueen sisällä.

Siiry vaalikoneeseen tästä.

13.4.2015: Markku Niemivirta analysoi vastaukset

Helsingin yliopiston dosentti Markku Niemivirta on laatinut analyysin vastauksista:

Todennäköisyysjakaumien ja vastaavasti odotusarvoa tyypillisempien vastausten perusteella kolmea ryhmää voitaneen perustellusti luonnehtia otsakkeilla Liberaalit (43.4 % vastaajista), Maltilliset (29.6 %) ja Konservatiivit (27.0 %). - -

- - kommunisteista ja piraateista ei konservatiiveja löydy, kuten ei paria ehdokasta lukuun ottamatta myöskään Vasemmistoliiton ja Vihreän Liiton ehdokkaista. Hieman yllättäen ehkä RKP:n vastaajajoukko hajautuu melko tasaisesti kaikkiin ryhmiin. Samoin SDP:n ehdokkaat. - - Konservatiivisimmat ehdokkaat löytyvät perussuomalaisista, keskustalaisista ja kristillisdemokraateista - -

20.4.2015: Analyysi lopputuloksista

Ehdokkaiden määrä kasvoi

Vaalikoneeseen vastasi 625 ehdokasta. Tämä on 29,6% yhteensä 2108 puolueiden Manner-Suomessa asettamasta ehdokkaasta; Ahvenanmaan ehdokkaita ja valitsijayhdistysten asettamia ehdokkaita ei koneeseen pyydetty. Verrattuna vuoden 2011 vaaleihin vastauksia saatiin 7,8% enemmän.

Eduskuntapuolueista vilkkaimmin vastasi Vihreä liitto: 46,2% ehdokkaista. Toinen ääripää oli Kokoomus 10,7% aktiivisuudellaan. Pienpuolueista ahkerin oli Piraattipuolue, 63,4% ehdokkaista vastasi.

Vertailukohtina esimerkiksi monen järjestön yhteiseen kestävän talouspolitiikan vaalikoneeseen vastasi 39% ehdokkaista, eläinsuojelujärjestöjen vaalikoneeseen 22%.

Konetta käytettiin vähän

Konetta käytettiin vain hieman yli 4000 kertaa. Kun kukin IP-osoite lasketaan kullekin päivälle vain kerran, oli käyttäjiä 2764. Määrä oli murto-osa vuoden 2011 käyttökerroista.

Käytännössä konetta käytettiin lähinnä yksittäisten ehdokkaiden tarkistamiseen. Ilmeisesti useimmat olivat etsineet muutamia ehdokkaita muilla perusteilla, ja tässä vaalikoneessa käyttäjät lähinnä tarkistivat näiden ehdokkaiden kannat uskonnonvapauteen. Näinkin käytettynä kone luonnollisesti tarjosi tietoa valinnan taustaksi.

Lähes kaikki koneen käyttäjät etsivät ehdokkaita kaikista puolueista. Lopuista yleisimmät haettavat puolueet olivat järjestyksessä Vihreä liitto, Kokoomus, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset.

Vaalikoneen käyttäjien vastaukset poikkesivat odotetusti ehdokkaiden kannoista. Esimerkiksi 70% äänestäjistä halusi aloittaa valtionkirkkojen verotusoikeuden purkamisen jo ensi vaalikaudella, kun kaikista ehdokkaista tätä mieltä oli 44%.

Valituksi tulleet vastasivat melko vähän

Koneeseen vastanneista ehdokkaista valituksi tuli 26. Määrä on melko pieni.

Tyypillisesti valituksi tulevat ehdokkaat - esimerkiksi istuvat kansanedustajat ja muuten julkisuudessa tunnetut - vastasivat koneeseen paljon muita huonommin. Kone ei siis houkutellut ns. "pääehdokkaita". Esimerkiksi yhdenkään eduskuntapuolueen puheenjohtaja ei vastannut.

Valituksi tulleista 8 oli perussuomalaisia ja 6 vihreitä, muista puolueista valittuja oli vielä vähemmän. Näin tilastollista jakaumaa puolueittain valituista ei kannata tehdä.

Uutislista

Email: