30.1.2015

Puolustusvoimat muuttaa uskontoon liittyviä käytäntöjä

Puolustusvoimien työryhmä on saanut valmiiksi mietinnön, jonka mukaan esitetään muutettavaksi uskonnon asemaa varusmiespalveluksessa. Esityksen mukaan käytännöt muuttuisivat heinäkuun 2015 saapumiserästä lähtien.

Erillisistä, esimerkiksi vain pappien tai vain sosiaalikuraattorien pitämistä tunneista luovutaan. Tämäntyyppinen opetus muutetaan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Erillisiä, vain sotilaspappien pidettäväksi tarkoitettuja oppitunteja ei olisi. Toisaalta sotilaspapit voisivat koulutuksen saatuaan pitää työryhmän mielestä tarvittaessa kaikki oppitunnit. - - Oppituntien tulee olla uskonnottomia ja tunnustuksettomia, jolloin niiden sijasta ei ole tarpeen järjestää erillistä eettistä opetusta.

Jumalanpalvelukset ja vastaavat tilaisuudet jatkuvat, mutta muuttuvat selkeämmin osaksi vapaaehtoista vapaa-ajan toimintaa. Poikkeuksena tästä kenttähartaus osana paraatia olisi edelleen osa palvelusaikaa, mutta siihen osallistuminen olisi jatkossakin vapaaehtoista.

- - hartaudet ja jumalanpalvelukset ovat vapaaehtoista toimintaa. - - ne merkitään jatkossa palvelusohjelmaan samalla tavalla kuin muu vapaaehtoinen toiminta, kuten esimerkiksi fyysistä toimintakykyä kehittävä liikuntakerhotoiminta.

- - kenttähartaus säilytetään osana sotilasparaatia. Paraatin osallistujat, jokta eivät halua osallistua kenttähartauteen ryhmitetään - - omiksi ryhmiksi, jotka poistuvat paraatijoukosta johdettuna komennolla "VALMISTAUTUKAA KENTTÄHARTAUTEEN" ja siirtyvät ohimarssin valmistautumispaikalle.

Sotilasvala esitetään toistaiseksi säilytettäväksi, mutta "asiassa seurataan, meillaisia muutoksia tulevaisuudessa mahdollisesti tehdään asetukseen virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta." Käytännössä tuomarinvalasta luopumisesta ollaan jo tehty työryhmän esitys.

Ks. myös mietintö kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: