Kansalaisaloite: lääkäreiltä pois velvollisuus aborttiin

Uusin päivitys 4.12.2015: Aloite hylättiin äänin 136-33.

27.5.2014: Aloite avattu

Kansalaisaloite.fi-palvelussa on avattu kansalaisaloite lääkärien oikeudesta kieltäytyä abortin tekemisestä. Vajaassa viikossa aloite on saanut noin 500 allekirjoitusta.

Lääkärin velvollisuus abortin tekemiseen on tyypillinen kiistelty omantunnonkysymys. Nykyisen lain perusteella kyseessä on lääkärin virkavelvollisuus, josta ei ole ehdotonta oikeutta kieltäytyä. Laki kuitenkin "puoltaa" työnjakoa, jossa lääkäriä ei velvoiteta omantuntonsa vastaisiin töihin. Ks. tarkemmin hakusana abortti.

18.11.2014: Aloite sai 50 000 kannattajaa

Aloite on saanut yli 50 tuhatta kannatusilmoitusta ja etenee Eduskunnan käsittelyyn. Kannatusilmoituksista noin puolet on tehty sähköisessä palvelussa, toinen puoli kerätty papereille. On mahdollista, että jotkut ovat allekirjoittaneet aloitteen kahdesti, mutta tämä ei käytännössä voi tilannetta muuttaa.

Aloitetta vastustavat ainakin Lääkäriliitto ja Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta.

Ks. kuvaaja allekirjoitusten kertymisestä.

Yleisesti kansalaisaloitteista ks. hakusana kansalaisaloite.

26.11.2015: Valiokunta ei puolla aloitetta

Aloite keräsi kaikkiaan 68 320 allekirjoitusta ja toimitettiin Eduskuntaan. Aloitteen taustalla toiminut Sari Tanus (KD) tuli itsekin valituksi kansanedustajaksi, ja näin päätyi päättämään omasta aloitteestaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa aloitteen hylättäväksi äänin 15-2. Mietinnössä todetaan mm. Lääkäriliiton ja Kätilöliiton vastustaneen esitystä.

- - Valiokunta ei pidä perusteltuna säätää laissa hoitohenkilökunnan oikeudesta kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä tai siihen johtavan lääkärinlausunnon antamisesta.

Valiokunta katsoo kuten perusoikeusuudistuksen yhteydessä antamassaan lausunnossa, että työntekijän eettistä tai uskonnollista vakaumusta on syytä kunnioittaa ja pyrkiä ensisijaisesti työjärjestelyin varmistamaan asianmukainen hoito muun henkilökunnan suorittamana. - -

Sosiaali- ja terveysvaliokunnnan mietintö 9/2015

Vastalauseen jätti Sari Tanuksen lisäksi Niilo Keränen (KESK). Vastalauseessa viitataan mm. Euroopan neuvoston suositukseen ja todetaan:

Ymmärrettävästi ei tule hakeutua alalle, joissa merkittävä osa tehtävistä on ristiriidassa oman vakaumuksen kanssa. Muualla Euroopassa ei yksittäisten eettisesti ristiriitaisten toimenpiteiden vuoksi kuitenkaan suljeta kokonaista alaa. Gynekologiassa ja kätilön ammatissa on ensisijaisesti kyse potilaiden (myös syntymättömien) hyvästä hoidosta ja tämän pitäisi olla mahdollista asettamatta ammattilaisia eriarvoiseen asemaan vakaumuksen vuoksi.

Koska äänestystulos oli näin selkeä, näyttää selvältä että kansalaisaloite tullaan hylkäämään.

4.12.2015: Aloite hylättiin äänin 136-33

Eduskunnan täysistunto hylkäsi odotetusti kansalaisaloitteen.

Aloitetta tuki yksimielisesti ainoastaan Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä. Yksikään Kokoomuksen, SDP:n, Vihreiden Vasemmistoliiton ja RKP:n kansanedustaja ei tukenut aloitetta. Perussuomalaisten äänet jakautuivat suunnilleen tasan, Keskustan edustajista noin kolmannes kannatti aloitetta.