Kansalaisaloite

Kansalaisaloite on vuodesta 2012 käytössä ollut mahdollisuus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi ehdotus uuden lain säätämiseksi tai entisen muuttamiseksi tai kumoamiseksi. Eduskunnan on käsiteltävä aloite, jota kannattaa vähintään 50000 äänioikeutettua Suomen kansalaista. Käytännössä merkittävä yksityiskohta on valtion ylläpitämä kansalaisaloite.fi-sivusto, jossa aloitteita voi sekä luoda että kannattaa sähköisesti.

Eduskunnan on käsiteltävä aloite, mutta käsittelyn tulos voi olla aloitteen hylkääminen tai hyväksyminen muokattuna. Toistaiseksi reilut 60 aloitetta on saanut riittävän kannattajamäärän. Suurimmaksi osaksi eduskunta on muodollisesti hylännyt aloitteet, joskin osalla on voinut olla merkitystä lainmuutoksiin epäsuorasti.

Aloitteen tulisi lain mukaan koskea lainsäädäntöä. Ulkopuolelle rajautuu näin kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja irtisanominen, joten esimerkiksi uskonnonvapautta sivuavien ihmisoikeussopimuksien asemaa Suomessa ei voisi muuttaa tätä kautta. Käytännössä ainakin NATO-jäsenyydestä on hyväksytty aloitteita sekä puolesta että vastaan.

Aloite ei voi koskea valtion talousarviota. Esimerkiksi pienuskontojen tukea ei näin voi esittää muutettavaksi, koska siitä ei ole laintasoista säädöstä. Toisaalta valtionkirkkoja koskevat verot on määritelty laissa, joten niihin voi aloitteella esittää muutosta.

Tällä hetkellä aktiivisia uskonnonvapautta sivuavia aloitteita on yksi:

Uskonnon- ja omantunnon vapautta koskeneista aloitteista vaaditut 50 tuhatta kannattajaa on saanut vain yksi:

Muita aloitteita uskonnonvapaudesta on tehty useita:

Seuraava hakusana: Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus


Teksti tarkistettu viimeksi 1.5.2022.
Anna palautetta