Kansalaisaloite

Kansalaisaloite on vuodesta 2012 käytössä ollut mahdollisuus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi ehdotus lain muuttamiseksi. Eduskunnan on käsiteltävä aloite, jota kannattaa vähintään 50000 Suomen äänioikeutettua kansalaista. Tekninen mutta käytännössä merkittävä yksityiskohta on valtion ylläpitämä kansalaisaloite.fi-sivusto. Sen avulla aloitteita voi sekä luoda että kannattaa sähköisesti.

Eduskunnan on käsiteltävä aloite, mutta käsittelyn tulos voi olla aloitteen hylkääminen tai hyväksyminen muokattuna. Vasta alle kymmenen aloitetta on saanut vaaditun määrän kannattajia, joten käsittelytapa on vielä vakiintumaton.

Aloitteen tulee koskea lainsäädäntöä. Ulkopuolelle rajautuu näin kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja irtisanominen, joten esimerkiksi uskonnonvapautta sivuavien ihmisoikeussopimuksien asemaa Suomessa ei voi muuttaa tätä kautta.

Aloite ei voi koskea valtion talousarviota. Esimerkiksi pienuskontojen tukea ei näin voi esittää muutettavaksi, koska siitä ei ole laintasoista säädöstä. Toisaalta valtionkirkkoja koskevat verot on määritelty laissa, joten niihin voi aloitteella esittää muutosta.

Uskonnonvapautta ovat sivunneet useat aloitteet, mutta vaaditut 50 tuhatta kannattajaa on saanut vain yksi.

Seuraava hakusana: Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus


Teksti tarkistettu viimeksi 15.1.2016.
Anna palautetta