Kansalaisaloite

Kansalaisaloite on vuodesta 2012 käytössä ollut mahdollisuus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi ehdotus uuden lain säätämiseksi tai entisen muuttamiseksi tai kumoamiseksi. Eduskunnan on käsiteltävä aloite, jota kannattaa vähintään 50000 äänioikeutettua Suomen kansalaista. Tekninen mutta käytännössä merkittävä yksityiskohta on valtion ylläpitämä kansalaisaloite.fi-sivusto, jossa aloitteita voi sekä luoda että kannattaa sähköisesti.

Eduskunnan on käsiteltävä aloite, mutta käsittelyn tulos voi olla aloitteen hylkääminen tai hyväksyminen muokattuna. Vasta alle 20 aloitetta on saanut vaaditun määrän kannattajia, joten käsittelytapa ei ole vielä täysin vakiintunut.

Aloitteen tulee koskea lainsäädäntöä. Ulkopuolelle rajautuu näin kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja irtisanominen, joten esimerkiksi uskonnonvapautta sivuavien ihmisoikeussopimuksien asemaa Suomessa ei voi muuttaa tätä kautta.

Aloite ei voi koskea valtion talousarviota. Esimerkiksi pienuskontojen tukea ei näin voi esittää muutettavaksi, koska siitä ei ole laintasoista säädöstä. Toisaalta valtionkirkkoja koskevat verot on määritelty laissa, joten niihin voi aloitteella esittää muutosta.

Uskonnon- ja omantunnon vapautta koskeneista aloitteista vaaditut 50 tuhatta kannattajaa on saanut vain yksi:

Muita aloitteita uskonnonvapaudesta on tehty useita:

Seuraava hakusana: Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus


Teksti tarkistettu viimeksi 30.1.2018.
Anna palautetta